HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza100 -- 斷除髻髮

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza100 雜阿含(1186): za1186 雜阿含(1187): za1187 SN: SN,I,165 (Jaṭā) Sk(E): Enomoto 1994, no.1187 (Ybhūś 8.2; SHT 4, no.50a, 26f.[see Eno 1982, pp.(82)f.])

bza100

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時有一髻髮婆羅突邏闍婆羅門,往詣佛所,問訊已訖,在一面坐,即說偈言:

外髮悉被髻    內有髻髮不
世間髮所髻    誰有能除者

爾時世尊復說偈言:

明智竪立戒    心修於智慧
專精能勤學    年少除髻髮

時婆羅門復說偈言:

外髮悉被髻    內有髻髮不
世間髮所髻    誰能斷除者

爾時世尊復說偈言:

眼耳鼻舌身    及與於意法
名色都無餘    心意盡滅 *
若能如是者    斷除於髻髮


View TEI-XML Source

tn0099-1186

如是我聞:一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。


時有縈髻羅豆婆遮婆羅門,本俗人時為佛善知識,來詣佛所,面相問訊,慰勞已,退坐一面,而說偈言:

外身縈髻者    是但名縈髻
內心縈髻者    是結縛眾生
今請問瞿曇    云何解縈髻

爾時世尊說偈答言:

受持於淨戒    內心修正覺
專精勤方便    是則解縈髻


時縈髻婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,從座起而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1187

如是我聞:一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。


時有縈髻波羅豆婆遮婆羅門,來詣佛所,而前問訊,相慰勞已,退坐一面,而說偈言:

身外縈髻者    是但名縈髻
內心縈髻者    是結縛眾生
今請問瞿曇    云何解縈髻

爾時世尊說偈答言:

眼耳及與鼻    舌身意入處
於彼名及色    滅盡令無餘
諸識永滅者    滅盡令無餘


佛說此經已,縈髻婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,從座起去。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.