HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza105 -- 集會

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza105 雜阿含: za1192 佛說大三摩惹經: T.01.0019.0258a14 長阿含(19)大會經: T.01.0001.0079b01 SN: SN,I,026 (Samaya) DN(M): DN,II,253 (20.Mahāsamaya) DN(A): DN,III,194 (32.Āṭānāṭiya) cf. Kudara (1990) Kudara (1990) Sk(E): Enomoto 1994, no.1192 (MSjSū 1-3; Divy pp.195f.) cf. Sk(San) Sander 1987: 159-179 (= Enomoto 1994) cf. Sk(W1932) Waldschmidt 1932: 149-206 cf. Sk(W1980) Waldschmidt 1980a Derge: Derge 034 ('dus pa chen po'i mdo) cf. Peking Peking 750 Tb(M): Miyasaka 1970 Tb(S): Skilling 1994: 384-458

bza105

如是我聞:一時佛在釋翅迦毘羅衛林與五百大比丘眾俱,皆是阿羅漢,諸漏已盡,所作已辦,捨於重擔,逮得己利,盡於後有,無復結使,正智解脫。


復有十世界大威德諸天,來至佛所,問訊佛、僧。 * 於時世尊說於隨順涅 * 盤之法。有四梵身天,各作是念:

「今佛在釋翅 * 迦羅衛林與五百比丘僧俱,皆是大阿羅漢,諸漏已盡,所作已辦,捨於重擔,逮得己利,盡於後有,無復結使,正智解脫。復有十世界大威德天,來至佛所,問訊佛、僧。世尊為其說於隨順涅 * 盤之法。我於今者當往於彼佛.世尊所。」

時梵身天作是念已,即於彼沒,譬如壯士,屈 * 申臂頃,來至佛所,頂禮佛足,在一面立。時第一梵身天而說偈言:

今於此林中    集會 * 於大眾
是故我等來    正欲觀眾僧
不以不善心    壞僧破和合

第二梵身天復說偈言:

比丘誠實心    宜應務精勤
猶如善御者    制馬令調順
比丘亦如是    應制御諸根

第三梵身天復說偈言:

譬如野馬被羇繫    拔柱蹋塹安隱出
諸比丘等亦如是    拔三毒柱斷欲塹
世尊導師之所調    能出是等大龍象

第四梵身天復說偈言:

諸有歸依於佛者    人中捨形得天身


時四梵身天各說偈已,在於僧中敬心戰慄,作禮而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1192

如是我聞:一時佛住迦毘羅衛迦毘羅衛林中,與五百比丘俱,皆是羅漢,諸漏已盡,所作已作,離諸重擔,逮得利,盡諸有結,正智,心善解脫。


爾時世尊為諸大眾說涅槃相應法。時有十方世界大眾威力諸天,皆悉來會,供養世尊及比丘僧。復有諸梵天王住於梵世,作是念:

「今日佛住迦毘羅衛國。……(如上廣說。乃至)供養世尊及諸大眾。我今當往,各各讚歎!」

作是念已,譬如力士,屈伸臂頃,從梵天沒,住於佛前。

第一梵天即說偈言:

於此大林中    大眾普雲集
十方諸天眾    皆悉來恭敬
故我遠來禮    最勝難伏僧

第二梵天復說偈言:

是諸比丘僧    真實心精進
於此大林中    攝諸根求度

第三梵天次說偈言:

善方便消融    恩愛深利刺
堅固不傾動    如因陀羅幢
度深塹水流    清淨不求欲
善度之導師    諸調伏大龍

第四梵天次說偈言:

歸依於佛者    終不墮惡趣
能斷人中身    得天身受樂


各說偈已,四梵天身即沒不現。


View TEI-XML Source

T01.0019.0258a14

如是我聞。一時佛在迦毘羅林。與大苾芻眾。皆阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。逮得己利。盡諸有結。心得自在。如是五千五百人俱。

爾時十方。復有釋梵大威德諸天。與諸眷屬恭敬圍繞。身色端嚴。光明照耀。來迦毗羅林。詣世尊前。頭面禮足。住立一面。時四大梵王各以伽陀而頌佛德。第一梵王。而說頌曰。

此大三摩惹    宣揚妙法音
我佛無能勝    天人普來集

第二梵王。而說頌曰。

歷大僧祇劫    修行深信心
守護眼等根    不住諸塵境

第三梵王。而說頌曰。

戒定慧真實    清淨無垢染
如帝釋金剛    堅固不可壞

第四梵王。而說頌曰。

若人歸依佛    永不墮惡道
彼人命終時    速得生天上


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.