HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza138 -- 壽命甚短

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza138 雜阿含: za1001 SN(1): SN,I,002 (Upanīya) SN(2): SN,I,054 (Uttara)

bza138

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光顯赫,普照祇洹,悉皆大明──,却坐一面,而說偈言:

人生壽不定    日日趣死徑
無常所侵奪    壽命甚短促
老來侵壯色    無有救護者
恐怖畏向死    作福得趣樂

爾時世尊以偈答言:

人生壽不定    日日趣死徑
無常所侵奪    壽命甚短促
老來侵壯色    無有救護者
恐怖畏向死    欲得寂滅樂
應捨世五欲    不宜深生著

天讚偈言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨棄    能度世間愛


時此天子聞佛所說,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1001

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。 時彼天子而說偈曰:

冥運持命去    故令人短壽
為老所侵迫    而無救護者
睹斯老病死    令人大恐怖
唯作諸功德    樂住至樂所

爾時世尊說偈答言:

冥運持命去    故令人短壽
為老所侵迫    而無救護者
觀此有餘過    令人大恐怖
當斷世貪愛    無餘涅槃樂

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Upanīyasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 002. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 138.

Sāvatthinidānaṃ Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Upanīyati jīvitamappamāyu,
jarūpanītassa na santi tāṇā;
etaṃ bhayaṃ maraṇe pekkhamāno,
puññāni kayirātha sukhāvahānī”ti.
“Upanīyati jīvitamappamāyu,
jarūpanītassa na santi tāṇā;
etaṃ bhayaṃ maraṇe pekkhamāno,
lokāmisaṃ pajahe santipekkho”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.