HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza153 -- 優婆塞得三果

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza153 雜阿含: za0928

bza153

如是我聞:一時佛在迦毘羅衛國 尼拘陀林


釋摩男與五百優婆塞往詣佛所,頂禮佛足,在一面坐,白佛言:

「世尊!如佛所說: 『優婆塞義,在家白衣具丈夫志,歸命三寶。』 自言我是優婆塞者。云何而得須陀洹果乃至阿那含耶?」

佛告釋摩男:

「斷除三結──身見、戒 * 取及疑網等。斷三結已,成須陀洹,更不復受三塗之身,於無上道生決定信。人、天七返,盡諸苦際,入於涅槃,是名優婆塞得須陀洹。」

又問:

「云何而得斯陀含果?」

佛告摩訶男:

「斷三結已,薄婬、怒、癡,名斯陀含。」

又問:

「云何而得阿那含果?」

佛告摩訶男:

「若能斷三結及五下分,成阿那含。」

時摩訶男及五百優婆塞聞此法已,心生歡喜,而白佛言:

「世尊!甚為希有!諸在家者獲此勝利。一切咸應作優婆塞。」

時摩訶男及諸優婆塞作是語已,禮佛而退。


諸比丘等聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-0928

如是我聞:一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。


爾時釋氏摩訶男與五百優婆塞來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,白佛言:

「世尊!云何名優婆塞?」

佛告摩訶男:

「優婆塞者,在家淨住,……乃至盡壽,歸依三寶,為優婆塞,證知我!」

摩訶男白佛言:

「世尊!云何名優婆塞須陀洹?」

佛告摩訶男:

「優婆塞須陀洹者,三結已斷已知,謂身見、戒取、疑。摩訶男!是名優婆塞須陀洹。」

摩訶男白佛言:

「世尊!云何名優婆塞斯陀含?」

佛告摩訶男:

「謂優婆塞三結已斷已知,貪、恚、癡薄。摩訶男!是名優婆塞斯陀含。」

摩訶男白佛言:

「世尊!云何名優婆塞阿那含?」

佛告摩訶男:

「優婆塞阿那含者,五下分結已斷已知,謂身見、戒取、疑、貪欲、瞋恚。摩訶男!是名優婆塞阿那含。」

時摩訶男釋氏顧視五百優婆塞,而作是言:

「奇哉!諸優婆塞!在家清白,乃得如是深妙功德。」


時摩訶男優婆塞聞佛所說,歡喜隨喜,從座起,作禮而去。


View TEI-XML Source

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.