HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza170 -- 端坐百牟鋑

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza170 雜阿含: za0586 SN(S): SN,I,013 (Satti) SN(V): SN,I,053 (Vāsudatta)

bza170

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,來詣佛所──身光顯照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

端坐百牟鋑    頭上亦火 *
應勤思方便    而斷於欲結

爾時世尊以偈答曰:

端坐百牟鋑    頭上亦火 *
念覺之比丘    應勤思方便
而斷於邊 * 見    及以吾我見

天復以偈讚 * 曰:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說是偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0586

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色妙絕,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

猶如利劍害    亦如頭火燃
斷除貪欲火    正念求遠離

爾時世尊說偈答言:

譬如利劍害    亦如頭火燃
斷除於後身    正念求遠離

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Sattisuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 013. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 170.

Sāvatthinidānaṃ Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Sattiyā viya omaṭṭho, ḍayhamānova [var] matthake;
kāmarāgappahānāya, sato bhikkhu paribbaje”ti.
“Sattiyā viya omaṭṭho, ḍayhamānova matthake;
sakkāyadiṭṭhippahānāya, sato bhikkhu paribbaje”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.