HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza171 -- 天女侍左右

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza171 雜阿含: za0587 SN: SN,I,033 (Accharā) Sk(E): Enomoto 1994, no.0587 (Bil p. 12.)

bza171

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

天女侍左右    毘舍闍充滿
愚癡黑闇林    云何得過去

爾時世尊以偈答曰:

正直名為道    無畏名方便
無聲名快樂    能覆善覺觀
慚愧為 * 拘靷    念為諸 * 翼從
智慧為善乘    正見為引導
男子若女人    能乘是乘者
必捨棄名色    離欲斷生死

天復以偈讚 * 曰:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0587

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

天女眾圍遶    如毘舍脂眾
癡惑叢林中    何由而得出

爾時世尊說偈答言:

正直平等道    離恐怖之方
乘寂默之車    法想為密覆
慚愧為長縻    正念為羈絡
智慧善御士    正見為前導
如是之妙乘    男女之所乘
出生死叢林    逮得安樂處

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Accharāsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 033. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 171.

“Accharāgaṇasaṅghuṭṭhaṃ, pisācagaṇasevitaṃ;
vanantaṃ mohanaṃ nāma, kathaṃ yātrā bhavissatī”ti.
“Ujuko nāma so maggo, abhayā nāma sā disā;
ratho akūjano nāma, dhammacakkehi saṃyuto.
“Hirī tassa apālambo, satyassa parivāraṇaṃ;
dhammāhaṃ sārathiṃ brūmi, sammādiṭṭhipurejavaṃ.
“Yassa etādisaṃ yānaṃ, itthiyā purisassa vā;
sa ve etena yānena, nibbānasseva santike”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.