HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza177 -- 伊尼延

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza177 雜阿含: za0602 SN: SN,I,016 (Eṇijaṅgha) Sk(E): Enomoto 1994, no.0602 (SHT 4, no. 50a, 23f.[see Eno 1982, pp. (82)f.].)

bza177

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

牟尼之世雄    猶如伊尼延
少食不嗜味    寂然處林坐
我今有少疑    欲問於瞿曇
苦從誰出要    云何解脫苦
苦於何處盡    願為決所疑

爾時世尊以偈答曰:

世間有五欲    意第六顯現
除斷於喜欲    遠離一切苦
是名苦出要    亦名苦解脫
斯處名盡滅    是事汝當知

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久 * 棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0602

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

伊尼耶鹿[跳-兆+專]    仙人中之尊
少食不嗜味    禪思樂山林
我今敬稽首    而問於瞿曇
云何出離苦    云何苦解脫
我今問解脫    於何而滅盡

爾時世尊說偈答言:

世間五欲德    心法說第六
於彼欲無欲    解脫一切苦
如是於苦出    如是苦解脫
汝所問解脫    於彼而滅盡

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Eṇijaṅghasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 016. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 177.

“Eṇijaṅghaṃ kisaṃ vīraṃ, appāhāraṃ alolupaṃ;
sīhaṃ vekacaraṃ nāgaṃ, kāmesu anapekkhinaṃ;
upasaṅkamma pucchāma, kathaṃ dukkhā pamuccatī”ti.
“Pañca kāmaguṇā loke, manochaṭṭhā paveditā;
ettha chandaṃ virājetvā, evaṃ dukkhā pamuccatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.