HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza181 -- 棄捨一切務

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza181 雜阿含: za0596 SN(S): SN,I,053 (Subrahma) SN(B): SN,I,042 (Bhītā) Sk(E): Enomoto 1994, no.0596 (Ybhūś 5.1--3; Ds 23.) cf. 別譯雜阿含(314) T.02.0100.0479c03 cf. 雜阿含(1315) T.02.0099.0361b09

bza181

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,來詣佛所──身光顯照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

世間常驚懼    眾生恒憂惱
未得財封利    及已得之者
於得不得中    能無喜懼心
如斯之等事    唯願為我說

爾時世尊以偈答曰:

若有智慧者    苦行攝諸根
棄捨一切務    除如此等人
更無出生死    若不捨諸務
常處於生死    驚畏而怖迮
憂愁等諸患    苦惱所纏逼
若捨於一切    能除上諸患
則離於生死    憂怖等諸惡

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0596

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

此世多恐怖    眾生常惱亂
已起者亦苦    未起亦當苦
頗有離恐處    唯願慧眼說

爾時世尊說偈答言:

無有異苦行    無異伏諸根
無異一切捨    而得見解脫

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Subrahmasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 053. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 181.

Ekamantaṃ ṭhito kho subrahmā devaputto bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi–

“Niccaṃ utrastamidaṃ cittaṃ, niccaṃ ubbiggamidaṃ [var] mano;
anuppannesu kicchesu [var] , atho uppatitesu ca;
sace atthi anutrastaṃ, taṃ me akkhāhi pucchito”ti.
“Nāññatra bojjhā tapasā [var] , nāññatrindriyasaṃvarā;
nāññatra sabbanissaggā, sotthiṃ passāmi pāṇinan”ti.

“Idamavoca…pe… tatthevantaradhāyī”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.