HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza227 -- 以偈讚目連

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza227 雜阿含: za1211 SN: SN,I,194 (Moggallāna) Th: Th,112 (Vaṅgīsattheragāthā, vv.1249-1251)

bza227

如是我聞:一時佛在王舍城 住龍山側,與大比丘眾五百人俱,皆是阿羅漢,諸漏已盡,所作已辦,捨於重擔,盡諸有結,心得解脫。


爾時尊者目連觀察時坐五百比丘,皆離愛欲。爾時世尊在眾僧前敷座而坐。當於爾時月半說戒。時尊者婆耆奢亦在眾中,而作是念:

「我今在於佛、僧之前欲有讚說。」

即從坐起,整其衣服,合掌向佛,而作是言:

「唯願世尊聽我所說!」

佛言婆耆奢:

「隨汝所說。」

爾時尊者婆耆奢即說偈言:

無上之商主    在於龍山側
智慧能撫慰    五百比丘僧
目連神足者    觀察五百心
知此諸比丘    咸斷欲結使
一切皆具足    牟尼大聖尊
能度於苦岸    世間最後身
我今歸命禮    瞿曇之 * 大師


View TEI-XML Source

tn0099-1211

如是我聞:一時佛住王舍城那伽山側,五百比丘俱,皆是阿羅漢,諸漏已盡,所作已作,離諸重擔,逮得己利,斷諸有結,正智,心善解脫。


尊者大目揵連觀大眾心,一切皆悉解脫貪欲。時尊者婆耆舍於大眾中,作是念:

「我今當於世尊及比丘僧面前說偈讚歎。」

作是念已,即從座起,整衣服,合掌,白佛言:

「世尊!欲有所說。善逝!欲有所說。」

佛告婆耆舍:

「隨所樂說。」

時尊者婆耆舍即說偈言:

導師無上士    住那伽山側
五百比丘眾    親奉於大師
尊者大目連    神通諦明了
觀彼大眾心    悉皆離貪欲
如是具足度    牟尼度彼岸
持此最後身    我今稽首禮


尊者婆耆舍說是語時,諸比丘聞其所說,皆大歡喜。


View TEI-XML Source

Moggallānasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 194. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 227.

Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati isigilipasse kāḷasilāyaṃ mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi sabbeheva arahantehi. Tesaṃ sudaṃ āyasmā mahāmoggallāno cetasā cittaṃ samannesati [var] vippamuttaṃ nirupadhiṃ. Atha kho āyasmato vaṅgīsassa etadahosi– “ayaṃ kho bhagavā rājagahe viharati isigilipasse kāḷasilāyaṃ mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi sabbeheva arahantehi. Tesaṃ sudaṃ āyasmā mahāmoggallāno cetasā cittaṃ samannesati vippamuttaṃ nirupadhiṃ. Yaṃnūnāhaṃ āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ bhagavato sammukhā sāruppāhi gāthāhi abhitthaveyyan”ti.

Atha kho āyasmā vaṅgīso uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā bhagavantaṃ etadavoca– “paṭibhāti maṃ, bhagavā, paṭibhāti maṃ, sugatā”ti. “Paṭibhātu taṃ, vaṅgīsā”ti bhagavā avoca. Atha kho āyasmā vaṅgīso āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ bhagavato sammukhā sāruppāhi gāthāhi abhitthavi–

“Nagassa passe āsīnaṃ, muniṃ dukkhassa pāraguṃ;
sāvakā payirupāsanti, tevijjā maccuhāyino.
“Te cetasā anupariyeti [var] , moggallāno mahiddhiko;
cittaṃ nesaṃ samannesaṃ [var] , vippamuttaṃ nirūpadhiṃ.
“Evaṃ sabbaṅgasampannaṃ, muniṃ dukkhassa pāraguṃ;
anekākārasampannaṃ, payirupāsanti gotaman”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.