HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza231 -- 斯業勝聚斂

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza231 雜阿含: za1005 SN: SN,I,037 (Vatthu)

bza231

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來至佛所──威光顯照,遍于祇洹,悉皆大明──,却坐一面,而說偈言:

云何義 * 利勝    誰為最親友
眾生依何等    而得自濟活
修造何事務    而能得聚斂

爾時世尊以偈答 * 曰:

種田為義利    妻為最親友
眾生依熱苗    而得自濟活
若能勤作者    斯業勝聚斂

爾時天復說偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1005

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

何等人之物    何名第一伴
以何而活命    眾生何處依

爾時世尊說偈答言:

田宅眾生有    賢妻第一伴
飲食已存命    業為眾生依

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Vatthusuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 037. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 231.

“Kiṃsu vatthu manussānaṃ, kiṃsūdha paramo sakhā;
kiṃsu bhūtā upajīvanti, ye pāṇā pathavissitā”ti [var] .
“Puttā vatthu manussānaṃ, bhariyā ca [var] paramo sakhā;
vuṭṭhiṃ bhūtā upajīvanti, ye pāṇā pathavissitā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.