HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza246 -- 欲名為非道

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza246 雜阿含: za1019 SN: SN,I,038 (Uppatha)

bza246

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍 * 於祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

云何名非道    何物日夜逝
梵行誰為垢    誰惱害世間
云何名澡浴    而能不用水
唯願佛世尊    為我分別說

爾時世尊以偈答曰:

欲名為非道    人命日夜逝
女為梵行垢    亦惱害世間
專修梵行者    潔淨勝彼水

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1019

如是我聞:一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

何名為非道    云何日夜遷
云何垢梵行    云何累世間

爾時世尊說偈答言:

貪欲名非道    壽命日夜遷
女人梵行垢    女則累世間
熾然修梵行    已洗諸非小

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Uppathasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 038. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 246.

“Kiṃsu uppatho akkhāto, kiṃsu rattindivakkhayo;
kiṃ malaṃ brahmacariyassa, kiṃ sinānamanodakan”ti.
“Rāgo uppatho akkhāto, vayo rattindivakkhayo;
itthī malaṃ brahmacariyassa, etthāyaṃ sajjate pajā;
tapo ca brahmacariyañca, taṃ sinānamanodakan”tntti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.