HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza302 -- 如鵠出網羅

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza302 雜阿含: za1303 SN: SN,I,051 (Candimasa)

bza302

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子,名月自在──威光顯照,遍于祇洹──,頂禮佛足,却坐一面,而說偈言:

修禪至盡處    食草雞鹿戒
成就於棄樂    逮得於四禪

爾時世尊以偈答曰:

雖復修彼禪    猶在生死網
* 能具正念者    獨處心惔怕
遠離於生死    如鵠出網羅


時月自在天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1303

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有月自在天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼月自在天子而說偈言:

彼當至究竟    如蚊依從草
若得正繫念    一心善正受

爾時世尊說偈答言:

彼當到彼岸    如魚決其網
禪定具足住    心常致喜樂


時彼月自在天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Candimasasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 051. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 302.

Sāvatthinidānaṃ

Atha kho candimaso [var] devaputto abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi Ekamantaṃ ṭhito kho candimaso devaputto bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Te hi sotthiṃ gamissanti, kacche vāmakase magā;
jhānāni upasampajja, ekodi nipakā satā”ti.
“Te hi pāraṃ gamissanti, chetvā jālaṃva ambujo;
jhānāni upasampajja, appamattā raṇañjahā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.