HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza312 -- 學者為難作

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza312 雜阿含: za1313 SN: SN,I,048 (Kāmada)

bza312

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子,名曰迦默,來詣佛所──光色暉赫,明照祇洹──,禮佛足已,却坐一面,而白佛言:

「世尊!云何名為難,為難作?」

爾時世尊以偈答曰:

學者為難作    具足於戒定
得離眾緣務    恬靜而快樂

爾時迦默天子復白佛言:

「誠如聖教,默靜為難!」

爾時世尊復以偈答:

迦默汝今者    難得而欲得
晝夜修定意    必能安靜默

時迦默復白佛言:

「心意難定!」

世尊復以偈答:

定攝擾亂心    決定根難住
壞於死羂網    能獲於聖智

迦默復白佛言:

「深嶮道 * 岨難,何由得濟 * 渡?」

世尊復以偈答:

非聖必墮嶮    頹墜莫由過
賢聖履嶮 * 途    安隱從中度


爾時迦默聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1313

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有迦摩天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。

時迦摩天子白佛言:

「甚難!世尊!甚難!善逝!」

爾時世尊說偈答言:

所學為甚難    具足戒三昧
遠離於非家    閑居寂靜樂

迦摩天子白佛言:

「世尊!靜默甚難得!」

爾時世尊說偈答言:

得所難得學    具足戒三昧
晝夜常專精    修習意所樂

迦摩天子白佛言:

「世尊!正受心難得!」

爾時世尊說偈答言:

難住正受住    諸根心決定
能斷死魔縻    聖者隨欲進

迦摩天子復白佛言:

「世尊!嶮道甚難行!」

爾時世尊說偈答言:

難涉之嶮道    當行安樂進
非聖墮於彼    足上頭向下
賢聖乘正直    嶮路自然平


佛說此經已,迦摩天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Kāmadasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 048. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 312.

Sāvatthinidānaṃ Ekamantaṃ ṭhito kho kāmado devaputto bhagavantaṃ etadavoca– “dukkaraṃ bhagavā, sudukkaraṃ bhagavā”ti.

“Dukkaraṃ vāpi karonti (kāmadāti bhagavā),
sekhā sīlasamāhitā;
ṭhitattā anagāriyupetassa,
tuṭṭhi hoti sukhāvahā”ti.

“Dullabhā bhagavā yadidaṃ tuṭṭhī”ti.

“Dullabhaṃ vāpi labhantntti [cf] (kāmadāti bhagavā),
cittavūpasame ratā;
yesaṃ divā ca ratto ca,
bhāvanāya rato mano”ti.

“Dussamādahaṃ bhagavā yadidaṃ cittan”ti.

“Dussamādahaṃ vāpi samādahantntti [cf] (kāmadāti bhagavā),
indriyūpasame ratā;
te chetvā maccuno jālaṃ,
ariyā gacchanti kāmadā”ti.
“Duggamo bhagavā visamo maggo”ti.
“Duggame visame vāpi, ariyā gacchanti kāmada;
anariyā visame magge, papatanti avaṃsirā;
ariyānaṃ samo maggo, ariyā hi visame samā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.