HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza313 -- 從愛至我心

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza313 雜阿含: za1314 SN: SN,I,207 (Sūciloma) Sk(E): Enomoto 1994, no.1314 (Ybhūś 11.1f., 4.)

bza313

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子,名曰迦默,來詣佛所──光明赫然,遍照祇洹──,禮佛足已,却住一面,而說偈言:

貪欲及瞋恚    以何為根本
樂不樂恐怖    為是而誰耶
* 孾孩 * 捉母乳    意覺從何生

爾時世尊以偈答曰:

從愛至我心    如尼拘陀樹
根鬚從土生    然後入于地
各各於異處    愛著生於欲
亦如摩樓多    纏縛覆林 *
若知其根本    夜叉當捨離
* 渡生死海    度更不 * 受有


時迦默天子聞佛所說,歡喜頂禮,還于天宮。


View TEI-XML Source

tn0099-1314

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有迦摩天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼迦摩天子說偈問佛:

貪恚何所因    不樂身毛豎
恐怖從何起    覺想由何生
猶如鳩摩羅    依倚於乳母

爾時世尊說偈答言:

愛生自身長    如尼拘律樹
處處隨所著    如榛綿叢林
若知彼因者    發悟令開覺
度生死海流    不復更受有


時迦摩天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Sūcilomasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 207. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 313.

Ekaṃ samayaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati ṭaṅkitamañce sūcilomassa yakkhassa bhavane. Tena kho pana samayena kharo ca yakkho sūcilomo ca yakkho bhagavato avidūre atikkamanti. Atha kho kharo yakkho sūcilomaṃ yakkhaṃ etadavoca– “eso samaṇo”ti! “Neso samaṇo, samaṇako eso”. “Yāva jānāmi yadi vā so samaṇo yadi vā pana so samaṇako”ti.

Atha kho sūcilomo yakkho yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavato kāyaṃ upanāmesi. Atha kho bhagavā kāyaṃ apanāmesi. Atha kho sūcilomo yakkho bhagavantaṃ etadavoca– “bhāyasi maṃ samaṇā”ti? “Na khvāhaṃ taṃ, āvuso, bhāyāmi; api ca te samphasso pāpako”ti. “Pañhaṃ taṃ, samaṇa pucchissāmi. Sace me na byākarissasi, cittaṃ vā te khipissāmi, hadayaṃ vā te phālessāmi, pādesu vā gahetvā pāragaṅgāya [var] khipissāmī”ti. “Na khvāhaṃ taṃ, āvuso, passāmi sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya, yo me cittaṃ vā khipeyya hadayaṃ vā phāleyya pādesu vā gahetvā pāragaṅgāya khipeyya; api ca tvaṃ, āvuso, puccha yadā kaṅkhasī”ti. Atha kho sūcilomo yakkho bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi– ( ) [var]

“Rāgo ca doso ca kutonidānā,
aratī ratī lomahaṃso kutojā;
kuto samuṭṭhāya manovitakkā,
kumārakā dhaṅkamivossajantī”ti.
“Rāgo ca doso ca itonidānā,
aratī ratī lomahaṃso itojā;
ito samuṭṭhāya manovitakkā,
kumārakā dhaṅkamivossajanti.
“Snehajā attasambhūtā, nigrodhasseva khandhajā;
puthū visattā kāmesu, māluvāva vitatā [var] vane.
“Ye naṃ pajānanti yatonidānaṃ,
te naṃ vinodenti suṇohi yakkha;
te duttaraṃ oghamimaṃ taranti,
atiṇṇapubbaṃ apunabbhavāyā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.