HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza323 -- 針毛鬼

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza323 雜阿含: za1324 SN: SN,I,207 (Sūciloma) Sk(E): Enomoto 1994, no.1324 (SHT 5, no. 1138.; Ybhūś 11.1f., 4. SHT 5, no. 1138.)

bza323

如是我聞:一時佛遊摩竭提國,至箭毛夜叉宮於夜止宿。


時箭毛夜叉與諸夜叉餘處聚會,不在宮中。時箭毛同伴,其名為。此炙夜叉見佛在於箭毛舍中,詣箭毛夜叉所,而語之言:

「汝得大利!如來.至真.等正覺今在汝宮,於中止宿!」

箭毛夜叉言:

「彼云何在我宮宿?」

時夜叉復語之言:

「彼雖人類,實是如來.至真.等正覺!」

箭毛復言:

「我今還宮,足自別知,為是如來.至真.等正覺,為非是耶。」

箭毛夜叉聚會既訖,尋還己宮,以身欲觸佛,佛身轉遠,即問佛言:

「沙門!今者為驚懼耶?」

佛言:

「我不畏。汝觸極惡!」

箭毛復言:

「沙門!我今問難。汝若解釋,甚善無量;若不答我,當破汝心,令熱沸血從面而出,又拔汝膊,擲置婆耆河岸。」

佛言:

「我不見世間若天、魔、梵、沙門、婆羅門有能令我心意顛倒,破我之心,面出沸血,能拔我膊,擲置于彼婆耆岸者。」

爾時箭毛即說偈言:

貪欲瞋恚    以何為本
樂及不樂    怖畏毛豎
為是何耶    彼意覺者
住在何處     * 孾孩小 *
云何生便    知捉於乳

爾時世尊以偈答曰:

愛從以我生    如尼拘陀樹
欲愛隨所著     亦如摩樓多
纏縛尼拘樹    夜叉應當知
若知其根本    必能捨棄離
如彼根本者    能度生死海
度於有駛流    更不受後有


時箭毛夜叉聞佛所說,心開意解,歡喜踊躍,即受三歸。


View TEI-XML Source

tn0099-1324

如是我聞:一時佛在摩竭提國人間遊行,到針毛鬼住處夜宿。


爾時針毛鬼會諸鬼神,集在一處。時有炎鬼見世尊在針毛鬼住處夜宿。見已,往詣針毛鬼所,語針毛鬼言:

「聚落主!汝今大得善利,今如來、應、等正覺於汝室宿。」

針毛鬼言:

「今當試看,為是如來、為非?」

時針毛鬼與諸鬼神集會已,還歸自舍,束身衝佛。爾時世尊卻身避之。如是再三,束身衝佛,佛亦再三卻身避之。

爾時針毛鬼言:

「沙門怖耶?」

佛言:

「聚落主!我不怖也,但汝觸惡。」

針毛鬼言:

「今有所問,當為我說,能令我喜者善,不能令我喜者,當壞汝心,裂汝胸,令汝熱血從其面出,捉汝兩手擲著恒水彼岸。」

佛告針毛鬼:

「聚落主!我不見諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、天神、世人能壞如來、應、等正覺心者,能裂其胸者,能令熱血從面出者,執其兩臂擲著恒水彼岸者。汝今但問,當為汝說,令汝歡喜。」

時針毛鬼說偈問佛:

一切貪恚心    以何為其因
不樂身毛豎    恐怖從何起
意念諸覺想    為從何所起
猶如新生兒    依倚於乳母

爾時世尊說偈答言:

愛生自身長    如尼拘律樹
展轉相拘引    如籐綿叢林
若知彼所因    當令鬼覺悟
度生死海流    不復重增有

爾時針毛鬼聞世尊說偈,心得歡喜,向佛悔過,受持三歸。


佛說此經已,針毛鬼聞佛所說,歡喜奉行!


View TEI-XML Source

Sūcilomasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 207. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 323.

Ekaṃ samayaṃ bhagavā gayāyaṃ viharati ṭaṅkitamañce sūcilomassa yakkhassa bhavane. Tena kho pana samayena kharo ca yakkho sūcilomo ca yakkho bhagavato avidūre atikkamanti. Atha kho kharo yakkho sūcilomaṃ yakkhaṃ etadavoca– “eso samaṇo”ti! “Neso samaṇo, samaṇako eso”. “Yāva jānāmi yadi vā so samaṇo yadi vā pana so samaṇako”ti.

Atha kho sūcilomo yakkho yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavato kāyaṃ upanāmesi. Atha kho bhagavā kāyaṃ apanāmesi. Atha kho sūcilomo yakkho bhagavantaṃ etadavoca– “bhāyasi maṃ samaṇā”ti? “Na khvāhaṃ taṃ, āvuso, bhāyāmi; api ca te samphasso pāpako”ti. “Pañhaṃ taṃ, samaṇa pucchissāmi. Sace me na byākarissasi, cittaṃ vā te khipissāmi, hadayaṃ vā te phālessāmi, pādesu vā gahetvā pāragaṅgāya [var] khipissāmī”ti. “Na khvāhaṃ taṃ, āvuso, passāmi sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya, yo me cittaṃ vā khipeyya hadayaṃ vā phāleyya pādesu vā gahetvā pāragaṅgāya khipeyya; api ca tvaṃ, āvuso, puccha yadā kaṅkhasī”ti. Atha kho sūcilomo yakkho bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi– ( ) [var]

“Rāgo ca doso ca kutonidānā,
aratī ratī lomahaṃso kutojā;
kuto samuṭṭhāya manovitakkā,
kumārakā dhaṅkamivossajantī”ti.
“Rāgo ca doso ca itonidānā,
aratī ratī lomahaṃso itojā;
ito samuṭṭhāya manovitakkā,
kumārakā dhaṅkamivossajanti.
“Snehajā attasambhūtā, nigrodhasseva khandhajā;
puthū visattā kāmesu, māluvāva vitatā [var] vane.
“Ye naṃ pajānanti yatonidānaṃ,
te naṃ vinodenti suṇohi yakkha;
te duttaraṃ oghamimaṃ taranti,
atiṇṇapubbaṃ apunabbhavāyā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.