HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza335 -- 生死長遠

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza335 雜阿含: za0942 SN: SN,II,186 (Sukhita)

bza335

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時佛告諸比丘:

「生死長遠,無有邊際,無有能知其根 * 源者。一切眾生皆為無明之所覆蓋,愛所纏縛,流轉生死,無有窮已。過去億數所受眾苦,一切無有能得知者。」

佛告比丘:

「汝觀世間喜樂之眾受上樂者,汝等決定應作是念:我從過去以來受如此樂,數受斯樂,亦皆敗失。如是生死長遠,……(餘如上說。)汝等今者當作是學:懃修方便,斷於後有。」


諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-0942

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時世尊告諸比丘:

「眾生無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際。諸比丘!汝等見諸眾生安隱諸樂,當作是念:我等長夜輪轉生死,亦曾受斯樂,其趣無量。是故,比丘!當如是學:無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際,當勤精進,斷除諸有,莫令增長!」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行!


View TEI-XML Source

Sukhitasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, II, 186. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 335.

Sāvatthiyaṃ viharati…pe… “anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro…pe… yaṃ, bhikkhave, passeyyātha sukhitaṃ susajjitaṃ, niṭṭhamettha gantabbaṃ– ‘amhehipi evarūpaṃ paccanubhūtaṃ iminā dīghena addhunā’ti.

Taṃ kissa hetu? Anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro. Pubbā koṭi na paññāyati…pe… alaṃ vimuccitun”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.