HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza356 -- 天上本妻來誘惑

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza356 雜阿含: za1336 SN: SN,I,200 (Anuruddha)

bza356

爾時尊者阿那律俱薩羅國,止住一林。


時阿那律天上本妻來至此林,禮尊者足,在一面坐,即說偈言:

汝昔天上時    善巧奏琴樂
又復能歌舞    縱意受快樂
汝當發心願    還向本宮殿
處三十三天    彼天豐諸欲
天女恒翼從    極樂甚可樂

尊者阿那律說偈答曰:

天女極為苦    依止於身見
諸樂生天者    一切無不苦
我不受後有    更不生彼天
天女汝當知    我盡於生死


View TEI-XML Source

tn0099-1336

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時尊者阿那律陀拘薩羅人間,住一林中。時有天神名闍鄰尼,是尊者阿那律陀本善知識,往詣尊者阿那律陀所。到阿那律所,說偈言:

汝今可發願    願還生本處
三十三天上    五欲樂悉備
百種諸音樂    常以自歡娛
每至睡眠時    音樂以覺悟
諸天玉女眾    晝夜侍左右

尊者阿那律陀說偈答言:

諸天玉女眾    此皆大苦聚
以彼顛倒想    繫著有身見
諸求生彼者    斯亦是大苦
闍鄰尼當知    我不願生彼
生死已永盡    不受後有故


尊者阿那律陀說是語時闍鄰尼天子聞尊者阿那律陀所說,歡喜隨喜,即沒不現。


View TEI-XML Source

Anuruddhasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 200. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 356.

Ekaṃ samayaṃ āyasmā anuruddho kosalesu viharati aññatarasmiṃ vanasaṇḍe. Atha kho aññatarā tāvatiṃsakāyikā devatā jālinī nāma āyasmato anuruddhassa purāṇadutiyikā yenāyasmā anuruddho tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā āyasmantaṃ anuruddhaṃ gāthāya ajjhabhāsi–

“Tattha cittaṃ paṇidhehi, yattha te vusitaṃ pure;
tāvatiṃsesu devesu, sabbakāmasamiddhisu;
purakkhato parivuto, devakaññāhi sobhasī”ti.
“Duggatā devakaññāyo, sakkāyasmiṃ patiṭṭhitā;
te cāpi duggatā sattā, devakaññāhi patthitā”ti.
“Na te sukhaṃ pajānanti, ye na passanti nandanaṃ;
āvāsaṃ naradevānaṃ, tidasānaṃ yasassinan”ti.
“Na tvaṃ bāle vijānāsi, yathā arahataṃ vaco;
aniccā sabbasaṅkhārā, uppādavayadhammino;
uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho.
“Natthi dāni punāvāso, devakāyasmi jālini;
vikkhīṇo jātisaṃsāro, natthi dāni punabbhavo”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.