HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
TWO COLUMN VIEW

bza364 -- 忍受譏毀

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza364 雜阿含: za1344 SN: SN,I,201 (Kulagharaṇī)

bza364

爾時憍薩羅國有一比丘,林中止住,與一長者共為親友。是時長者有一兒婦,年少端正。時此比丘少共語言。眾人皆謗,謂為非法。是時比丘聞是語已,心中懊惱,欲向林中而自刑戮。天神念言:

「彼比 * 丘實無過患。於此林中若自刑害,甚為非理。我當令其使得 * 覺悟!」

時此天神即便化作彼兒婦形,至比丘所。比丘見已,即向化婦而說偈言:

如市在四衢    甚為寬博處
* 唯有染污語    三四人眾中
親近生誹謗    汝知是事已
宜應速疾去    勿得此間住

時化天神復說偈言:

出家應忍受    譏毀誹謗言
謗語是不實    不宜生愁惱
空聲不著己    但是虛妄 *
自省無過咎    不應生惱苦
聞謗而恐畏    云何處深林
譬如彼野鹿    終身行不立
能忍諸音聲    善惡上中下
有識之 * 佳人    成就具正行
不以他語故    得名賊牟尼
汝今自審己    既無諸過咎
賢聖及諸天    亦知汝無過


時化天神說是偈已,即於其處隱沒不現。彼時比丘晝夜精勤,心不懈息,斷除煩惱,得成羅漢。


View TEI-XML Source

tn0099-1344

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有異比丘在拘薩羅人間,住一林中。時彼比丘與長者婦女嬉戲,起惡名聲。時彼比丘作是念:

「我今不類,共他婦女起惡名聲,我今欲於此林中自殺。」

時彼林中止住天神作是思念:

「不善不類,此比丘不壞、無過,而於林中欲自殺身,我今當作方便開悟。」

時彼天神化作長者女身,語比丘言:

「於諸巷路四衝道中,世間諸人為我及汝起惡名聲,言我與汝共相習近,作不正事。已有惡名,今可還俗,共相娛樂。」

比丘答言:

「以彼里巷四衝道中,為我與汝起惡名聲,共相習近,為不正事。我今且自殺身!」

時彼天神還復天身,而說偈言:

雖聞多惡名    苦行者忍之
不應苦自苦    亦不應起惱
聞聲恐怖者    是則林中獸
是輕躁眾生    不成出家法
仁者當堪耐    不中住惡聲
執心堅住者    是則出家法
不由他人語    令汝成劫賊
亦不由他語    令汝得羅漢
如汝自知已    諸天亦復知


爾時比丘為彼天神所開悟已,專精思惟,斷除煩惱,得阿羅漢。


View TEI-XML Source

Kulagharaṇīsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 201. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 364.

Ekaṃ samayaṃ aññataro bhikkhu kosalesu viharati aññatarasmiṃ vanasaṇḍe. Tena kho pana samayena so bhikkhu aññatarasmiṃ kule ativelaṃ ajjhogāḷhappatto viharati. Atha kho yā tasmiṃ vanasaṇḍe adhivatthā devatā tassa bhikkhuno anukampikā atthakāmā taṃ bhikkhuṃ saṃvejetukāmā yā tasmiṃ kule kulagharaṇī, tassā vaṇṇaṃ abhinimminitvā yena so bhikkhu tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā taṃ bhikkhuṃ gāthāya ajjhabhāsi–

“Nadītīresu saṇṭhāne, sabhāsu rathiyāsu ca;
janā saṅgamma mantenti, mañca tañca [var] kimantaran”ti.
“Bahūhi saddā paccūhā, khamitabbā tapassinā;
na tena maṅku hotabbaṃ, na hi tena kilissati.
“Yo ca saddaparittāsī, vane vātamigo yathā;
lahucittoti taṃ āhu, nāssa sampajjate vatan”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.