HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza018 -- The parable of the smoking burrow 巢窟喻

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza018 BZA English: 別譯雜阿含英譯 雜阿含: za1079 佛說蟻喻經: T.01.0095.0918b25 增壹阿含(39.9): T.02.0125.0733b12 MN: MN,I,142 (23.Vammika) Sk(E): Enomoto 1994, no.1079 (Abhidh-k-vy 1, p.281; Abhidh-k-bh p.127)

bza018

如是我聞:一時佛王舍城 迦蘭陀竹林


爾時有一比丘,於清晨朝往趣河邊,脫衣,洗浴。還出岸上,晞乾其身。有天放光,照于河岸,問比丘言:

「比丘!此是巢窟,夜則烟出,晝則火燃。有婆羅門,見是事已,破彼巢窟,并掘其地。時有智人,語婆羅門言: 『以刀掘地,見有一龜。』 婆羅門言: 『取是龜來!』 復語: 『掘地,見一蝮蛇。』 語令捉取。復語: 『掘地,見一肉段。』 語令挽取。復語: 『掘地,見一刀舍。』 婆羅門言: 『此是刀舍。』 語令掘取。復語: 『掘地,見楞祇芒毒蟲。』 語令掘取。復語: 『掘地,見有二道。』 復語: 『掘出。』 語: 『更掘地,見有石。』 語令出石。復語: 『掘地,見有一龍。』 婆羅門言: 『莫惱於龍!』 即跪彼龍。」

天語比丘言:

「莫忘我語!可以問佛。佛有所說,至心憶持!所以者何?我不見若天、若魔、若梵有能分別者,除佛及以聲聞弟子,比丘,無能得解如是問者。」

爾時比丘往至佛所,頂禮佛足,在一面立,所聞天語,具向佛說:

「世尊!云何巢窟,夜則烟出,晝則火 * 然?誰是婆羅門?誰是智人?云何是刀?云何是掘?云何為龜?云何蝮蛇?云何肉段?云何刀舍?云何楞祇芒毒虫?云何二道?云何石聚?云何名龍?」

佛告比丘:

「諦聽!諦聽!當為汝說。巢窟者,所謂是身──受於父母精氣,四大和合,衣、食長養,乃得成身──,而此身者會至散敗、膖脹、虫爛乃至碎壞。夜烟出者,種種覺、觀。晝火 * 然者,從身、口業廣有所作。婆羅門者,即是如來。有智人者,即諸聲聞。刀喻智慧。掘地者,喻於精進。龜者,喻於五蓋。蝮蛇者,喻瞋惱害。肉段者,喻慳貪、嫉妬。刀舍者,喻五欲。楞祇芒毒虫,喻如愚癡。二道者,喻於疑。諸石聚者,喻於我慢。龍者,喻於羅漢盡諸有結。」

爾時世尊即說偈言:

巢窟名為身    覺觀如彼烟
造作如火 * 然    婆羅門如佛
智人是聲聞    刀即是智慧
掘地喻精進    五蓋猶如龜
瞋恚如蝮蛇    貪嫉如肉段
五欲如刀舍    愚癡如楞祇
疑者如二道    我見如石聚
汝今莫惱龍    龍是真羅漢
善答問難者    唯有佛世尊


佛說是已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

The parable of the smoking burrow

Translation of BZA 018. First version published in Buddhist Studies Review vol. 23-1 (2006).

Thus have I heard, once, the Buddha was staying in Rājagaha in the Bamboo Grove of Jialantuo.

At that time a monk went to the river in the early morning hours, undressed, and took a bath. When he came out to dry his body on the riverside, there was a deva, emitting rays and illuminating the riverbank. The deva asked him: ‘Monk! There is a burrow , from which smoke arises at night, but which is ablaze with fire during the day. A brāhmaṇa having seen this, [had it] broken open and dug up. There was a clever man [doing the digging], he told the brāhmaṇa: “Digging with the blade I found a tortoise”. And the brāhmaṇa said: “Take this tortoise out!”. Again he said: “Digging up the ground I found a viper” , and [the brāhmaṇa] ordered him to catch it. Again he said: “Digging up the ground I found a piece of meat” , and [the brāhmaṇa] ordered him to pull it out. Again he said: “Digging up the ground I found a slaughter-house” . The brāhmaṇa: “Here is a place of slaughter” and ordered him to take it out. Again he said: “Digging up the ground I found the poisonous insects of the thorn-apple” , and [the brāhmaṇa] ordered him to dig them out. Again he said: “Digging up the ground I found a crossroad” , and [the brāhmaṇa:] “Out with it!”. Again he said: “Further digging up the ground I found a heap of stones” and [the brāhmaṇa] ordered him to take out the stones. Again he said: “Digging up the ground I found a dragon” . The brāhmaṇa said: “Don”t disturb the dragon’ and knelt to the dragon”’.

The deva said to the monk: ‘Don’t forget my words! Ask the Buddha [about this] and remember all he says! Why? Because I don’t see anyone, among the devas, the demons and the brāhmaṇas with the ability to distinguish, no one who could answer this question, but the Buddha and his disciples, the monks’.

Then the monk went to the Buddha, paid homage to his feet and stood to one side. He told the Buddha what the deva had said [and asked:] ‘World-honored One! What is this burrow that emits smoke at night and is on fire at day? Who is the brāhmaṇa? Who is the clever person? What is the blade? What does it mean “to dig”? What is the tortoise? What is the viper? What the piece of meat? What the slaughter-house? What the poisonous insects of the thorn-apple? What the crossing? What the heap of stones? What is the dragon?’. The Buddha replied: ‘Listen carefully! Listen carefully! I will tell you. The burrow is the body. Conceived through the essences of father and mother, made up from the four elements, sustained by clothes and food – by these a body is achieved. But in the end the body will fail, swell, become worm-eaten and break up. The smoke that arises at night are the various coarse and subtle applications of the mind. The fire of the day is the karma engendered by body and speech. The brāhmaṇa is the Tathāgata. The clever are the disciples (sāvakas). The blade is a metaphor for wisdom, and digging means diligent effort. The tortoise stands for the five hindrances, the viper for hatred and causing injury. The piece of meat means stinginess, greed and jealousy. The slaughter-house is the five sensual pleasures. The poisonous insects of the thorn-apple are a metaphor for ignorance, and the crossroad stands for doubt. The stones are for arrogance, and the dragon is the Arahat, who has ended all bonds of becoming [that lead to rebirth]’.

There the Buddha spoke this verse:

A burrow is the body / coarse and subtle thought its smoke, //
its deeds are like fire / the brāhmaṇa is the Tathāgata, //
the clever person is the sāvaka / the blade is wisdom, //
digging stands for diligent effort / the five hindrances are like the tortoise, //
hatred is like the viper / greed and jealousy like the piece of meat, //
the five sensual pleasures are like a slaughter-house / stupidity is like a bar, //
Doubt is like a crossroad / belief in a self like a heap of stones. //
But do not disturb the dragon / the dragon is the true Arahat //
To answer these questions well / is only for the Buddha, the World-honored One. //

When the Buddha had finished, the monks, having listened to what he had said, were happy and practised accordingly.

View TEI-XML Source

tn0099-1079

如是我聞:一時佛在王舍城迦蘭陀竹園。


時有異比丘,於後夜時至搨補河邊,脫衣,置岸邊,入水,洗浴。浴已,還上岸,著一衣,待身乾。時有一天子,放身光明,普照搨補河側,問比丘言:

「比丘!比丘!此是丘塚,夜則起烟,晝則火然。彼婆羅門見已,而作是言: 『壞此丘塚!』 發掘者智,持以刀劍,又見大龜。婆羅門見已,作是言: 『除此大龜!』 發掘者智,持以刀劍,見有氍氀 。婆羅門見已,作此言: 『却此氍氀!』 發掘者智,持以刀劍,見有肉段。彼婆羅門見已,作是言: 『除此肉段!』 發掘者智,持以刀劍,見有屠殺。婆羅門見已,作是言: 『壞是屠殺處!』 發掘者智,持以刀劍,見有楞耆。彼婆羅門見已,作是言: 『却此楞耆!』 發掘者智,持以刀劍,見有二道。彼婆羅門見已,作是言: 『除此二道!』 發掘者智,持以刀劍,見有門扇。婆羅門見已,作是言: 『却此門扇!』 發掘者智,持以刀劍,見有大龍。婆羅門見已,作是言: 『止!勿却大龍!應當恭敬!』 比丘!汝來受此論,往問世尊。如佛所說,汝隨受持!所以者何?除如來,我不見世間諸天、魔、梵、沙門、婆羅門於此論心悅樂者,若諸弟子從我所聞,然後能說。」

爾時比丘從彼天所聞此論已,往詣世尊,稽首禮足,退坐一面,以彼天子所問諸論廣問世尊:

「云何為丘塚?云何為夜則起烟?云何為晝則火然?云何是婆羅門?云何發掘?云何智者?云何刀劍?云何為大龜?云何氍氀?云何為肉段?云何為屠殺處?云何為楞耆?云何為二道?云何為門扇?云何為大龍?」

佛告比丘:

「丘塚者,謂眾生身──麤四大色、父母遺體、摶食、衣服、覆蓋、澡浴、摩飾長養,皆是變、壞、磨、滅之法。夜起烟者,謂有人於夜時起隨覺、隨觀。晝行其教身業、口業。婆羅門者,謂如來.應.等正覺。發掘者,謂精勤方便。智士者,謂多聞聖弟子。刀劍者,謂智慧刀劍。大龜者,謂五蓋。氍氀者,謂忿恨。肉段者,謂慳、愱。屠殺者,謂五欲功德。楞耆者,謂無明。二道,謂疑惑。門扇者,謂我慢。大龍者,謂漏盡羅漢。如是──比丘!──,若大師為聲聞所作哀愍、悲念,以義安慰,於汝已作。汝等當作所作,當於曝露、林中、空舍、山澤、巖窟敷草、樹葉,思惟、禪思,不起放逸,莫令後悔!是則為我隨順之教。」

即說偈言:

說身為丘塚    覺觀夜起烟
晝業為火然    婆羅門正覺
精進勤發掘    黠慧明智士
以智慧利劍    厭離勝進者
五蓋為巨龜    忿恨為氍氀
慳愱為肉段    五欲屠殺處
無明為楞耆    疑惑於二道
門扇現我慢    漏盡羅漢龍
究竟斷諸論    故我如是說


佛說此經已,彼比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.