HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza224 -- 以月為喻讚歎佛

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza224 雜阿含: za1208 SN: SN,I,195 (Gaggarā) Th: Th,112 (Vaṅgīsattheragāthā, vv.1252)

bza224

如是我聞:一時佛在薩婆國 竭闍池岸


爾時世尊月十五日在僧前坐說戒。當於是夜月初出時,婆耆奢在彼眾中作是念言:

「我今欲以月為喻,讚歎於佛。」

作是念已,從座而起,合掌向佛,言:

「世尊!我今欲有所說。唯願善逝垂哀聽許!」

佛告婆耆奢:

「聽汝所說。」

尊者婆耆奢即說偈言:

猶如盛滿月    無雲處空中
光明照世界    一切皆樂見
釋迦牟尼尊    世間大導師
端嚴甚殊特    名聞悉充滿
月出白蓮榮    日現紅蓮敷
從佛受化者    譬如華敷榮
開彼宿善根    悉令見道跡


時婆耆奢說此偈已,歡喜踊躍,還于所止。


View TEI-XML Source

tn0099-1208

如是我聞:一時佛住瞻婆國揭伽池側。


爾時世尊月十五日布薩時,於大眾前坐。月初出時,時有尊者婆耆舍於大眾中,作是念:

「我今欲於佛前歎月譬偈。」

作是念已,即從坐起,整衣服,為佛作禮,合掌,白佛言:

「世尊!欲有所說;善逝!欲有所說!」

佛告婆耆舍:

「欲說者便說。」

時尊者婆耆舍即於佛前,而說偈言:

如月停虛空    明淨無雲翳
光炎明暉曜    普照於十方
如來亦如是    慧光照世間
功德善名稱    周遍滿十方


尊者婆耆舍說是偈時,諸比丘聞其所說,皆大歡喜。


View TEI-XML Source

Gaggarāsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 195. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 224.

Ekaṃ samayaṃ bhagavā campāyaṃ viharati gaggarāya pokkharaṇiyā tīre mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi sattahi ca upāsakasatehi sattahi ca upāsikāsatehi anekehi ca devatāsahassehi. Tyāssudaṃ bhagavā atirocati [var] vaṇṇena ceva yasasā ca. Atha kho āyasmato vaṅgīsassa etadahosi– “ayaṃ kho bhagavā campāyaṃ viharati gaggarāya pokkharaṇiyā tīre mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ pañcamattehi bhikkhusatehi sattahi ca upāsakasatehi sattahi ca upāsikāsatehi anekehi ca devatāsahassehi. Tyāssudaṃ bhagavā atirocati vaṇṇena ceva yasasā ca. Yaṃnūnāhaṃ bhagavantaṃ sammukhā sāruppāya gāthāya abhitthaveyyan”ti.

Atha kho āyasmā vaṅgīso uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā tenañjaliṃ paṇāmetvā bhagavantaṃ etadavoca– “paṭibhāti maṃ, bhagavā, paṭibhāti maṃ, sugatā”ti. “Paṭibhātu taṃ, vaṅgīsā”ti bhagavā avoca. Atha kho āyasmā vaṅgīso bhagavantaṃ sammukhā sāruppāya gāthāya abhitthavi–

“Cando yathā vigatavalāhake nabhe,
virocati vigatamalova bhāṇumā;
evampi aṅgīrasa tvaṃ mahāmuni,
atirocasi yasasā sabbalokan”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.