HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza249 -- 以幢知王車

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza249 雜阿含: za1022 SN: SN,I,041 (Ratha)

bza249

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

以何知王車    云何知於火
云何分別國    云何知女人

爾時世尊以偈答曰:

以幢知王車    以烟知有火
以主知有國    以夫別女人

爾時此天以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1022

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,却坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

云何知車乘    云何復知火
云何知國土    云何知妻婦

爾時世尊說偈答言:

見幢蓋知車    見煙則知火
見王知國土    見夫知其妻

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Rathasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 041. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 249.

“Kiṃsu rathassa paññāṇaṃ, kiṃsu paññāṇamaggino;
kiṃsu raṭṭhassa paññāṇaṃ, kiṃsu paññāṇamitthiyā”ti.
“Dhajo rathassa paññāṇaṃ, dhūmo paññāṇamaggino;
rājā raṭṭhassa paññāṇaṃ, bhattā paññāṇamitthiyā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.