HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza267 -- 千輻輪相

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza267 雜阿含: za0101 AN: AN,II,037 (Doṇa) Sk(A): Allon 2001

bza267

如是我聞:一時佛在憍薩羅國遊行至沙林聚落


爾時世尊捨於道次,在一樹下正身端坐,繫念在前。時有一婆羅門,姓曰煙氏,在佛後來,見佛跡中千輻輪相,怪未曾有,即自思惟:

「我未見人有如是跡。我當推尋,是何人跡!」

作是念已,即尋其跡,住至佛所,瞻仰尊顏──容色悅豫,覩者信敬。諸相寂定,心意亦定。得最上調心,寂滅之寂。身真金色,猶如金樓──,即白佛言:

「世尊!汝當得天也?」

佛言:

「婆羅門!我不得天也。」

婆羅門言:

「當得阿修羅?為得龍揵闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽也?」

佛言:

「我皆不得。」

婆羅門言:

「汝得人也。」

佛言:

「我不得人也。」

婆羅門言:

「我問汝為得天及龍、阿修羅、揵闥婆、夜叉、緊那羅、摩睺羅伽及人,汝皆言不得。為何所得也?」

爾時世尊即說偈言:

我非天龍阿修羅    緊那摩睺乾闥婆
亦非夜叉及以人    我漏已盡斷煩惱
我雖調馴如龍象    終不為他所制御
不為他制斷疑故    斷愛解脫離諸趣
一切盡知斷後生    如芬陀利善開敷
處於水中得增長    終不為水之所著
清淨香潔人所樂    八法不污如蓮華
我亦如是生世間    同於世法不染著
無量劫來常觀察    諸行所緣受苦惱
諸受生者皆終沒    遠塵離垢斷眾習
拔出毒箭斷煩惱    皆得盡於生死際


以是之故,號之為佛。煙姓婆羅門聞佛所說,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-0101

如是我聞:一時佛在拘薩羅人間遊行,有從迦帝聚落墮鳩羅聚落二村中間,一樹下坐,入盡正受。


時有豆磨種姓婆羅門隨彼道行,尋佛後來,見佛腳跡千輻輪相,印文顯現,齊輻圓輞,眾好滿足。見已,作是念:

「我未曾見人間有如是足跡,今當隨跡以求其人。」

即尋腳跡至於佛所,來見世尊坐一樹下,入盡正受,嚴容絕世,諸根澄靜,其心寂定,第一調伏,正觀成就,光相巍巍,猶若金山。見已,白言:

「為是天耶?」

佛告婆羅門:

「我非天也。」

「為龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等?」

佛告婆羅門:

「我非龍……乃至人、非人也。」

婆羅門白佛:

「若言非天、非龍……乃至非人、非非人,為是何等?」

爾時世尊說偈答言:

天龍乾闥婆    緊那羅夜叉
無善阿修羅    諸摩睺羅伽
人與非人等    悉由煩惱生
如是煩惱漏    一切我已捨
已破已磨滅    如芬陀利生
雖生於水中    而未曾著水
我雖生世間    不為世間著
歷劫常選擇    純苦無暫樂
一切有為行    悉皆生滅故
離垢不傾動    已拔諸劍刺
究竟生死除    故名為佛陀


佛說此經已,豆摩種婆羅門聞佛所說,歡喜隨喜,從路而去。


View TEI-XML Source

Doṇasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: AN, II, 037. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 267.

Ekaṃ samayaṃ bhagavā antarā ca ukkaṭṭhaṃ antarā ca setabyaṃ addhānamaggappaṭipanno hoti. Doṇopi sudaṃ brāhmaṇo antarā ca ukkaṭṭhaṃ antarā ca setabyaṃ addhānamaggappaṭipanno hoti. Addasā kho doṇo brāhmaṇo bhagavato pādesu cakkāni sahassārāni sanemikāni sanābhikāni sabbākāraparipūrāni; disvānassa etadahosi– “acchariyaṃ vata, bho, abbhutaṃ vata, bho! Na vatimāni manussabhūtassa padāni bhavissantī”ti!! Atha kho bhagavā maggā okkamma aññatarasmiṃ rukkhamūle nisīdi pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā. Atha kho doṇo brāhmaṇo bhagavato padāni anugacchanto addasa bhagavantaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle nisinnaṃ pāsādikaṃ pasādanīyaṃ santindriyaṃ santamānasaṃ uttamadamathasamathamanuppattaṃ dantaṃ guttaṃ saṃyatindriyaṃ [var] nāgaṃ. Disvāna yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca–

“Devo no bhavaṃ bhavissatī”ti? “Na kho ahaṃ, brāhmaṇa, devo bhavissāmī”ti. “Gandhabbo no bhavaṃ bhavissatī”ti? “Na kho ahaṃ, brāhmaṇa, gandhabbo bhavissāmī”ti. “Yakkho no bhavaṃ bhavissatī”ti? “Na kho ahaṃ, brāhmaṇa, yakkho bhavissāmī”ti. “Manusso no bhavaṃ bhavissatī”ti? “Na kho ahaṃ, brāhmaṇa, manusso bhavissāmī”ti.

“‘Devo no bhavaṃ bhavissatī’ti, iti puṭṭho samāno– ‘na kho ahaṃ, brāhmaṇa, devo bhavissāmī’ti vadesi. ‘Gandhabbo no bhavaṃ bhavissatī’ti, iti puṭṭho samāno– ‘na kho ahaṃ, brāhmaṇa, gandhabbo bhavissāmī’ti vadesi. ‘Yakkho no bhavaṃ bhavissatī’ti, iti puṭṭho samāno– ‘na kho ahaṃ, brāhmaṇa, yakkho bhavissāmī’ti vadesi. ‘Manusso no bhavaṃ bhavissatī’ti, iti puṭṭho samāno– ‘na kho ahaṃ, brāhmaṇa, manusso bhavissāmī’ti vadesi. Atha ko carahi bhavaṃ bhavissatī”ti?

“Yesaṃ kho ahaṃ, brāhmaṇa, āsavānaṃ appahīnattā devo bhaveyyaṃ, te me āsavā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃkatā āyatiṃ anuppādadhammā. Yesaṃ kho ahaṃ, brāhmaṇa, āsavānaṃ appahīnattā gandhabbo bhaveyyaṃ… yakkho bhaveyyaṃ… manusso bhaveyyaṃ, te me āsavā pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṃkatā āyatiṃ anuppādadhammā. Seyyathāpi, brāhmaṇa, uppalaṃ vā padumaṃ vā puṇḍarīkaṃ vā udake jātaṃ udake saṃvaḍḍhaṃ udakā accuggamma tiṭṭhati anupalittaṃ udakena; evamevaṃ kho ahaṃ, brāhmaṇa, loke jāto loke saṃvaḍḍho lokaṃ abhibhuyya viharāmi anupalitto lokena. Buddhoti maṃ, brāhmaṇa, dhārehī”ti.

“Yena devūpapatyassa, gandhabbo vā vihaṅgamo;
yakkhattaṃ yena gaccheyyaṃ, manussattañca abbaje;
te mayhaṃ, āsavā khīṇā, viddhastā vinaḷīkatā.
“Puṇḍarīkaṃ yathā vaggu, toyena nupalippati [var] ;
nupalippāmi [var] lokena, tasmā buddhosmi brāhmaṇā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.