HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza326 -- 行者實是雄

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza326 雜阿含: za1328 SN: SN,I,213 (Cīrā)

bza326

如是我聞:一時佛在王舍城 迦蘭陀竹林


爾時王園精舍有比丘尼,名曰[口*梨] * [口*梨],秦言「雄」也。時彼國人一切共為俱 * 蜜頭星會,七日七夜歡娛聚集,無有延請比丘尼者。時有夜叉,於彼毘[口*梨]比丘尼所生信敬心,知諸國人都無請者,於里巷中說斯偈言:

王舍城諸人    一切咸醉眠
[口*梨]比丘尼    寂然入善定
行者實是雄    成就於雄法
而此比丘尼    善能修諸根
永離於塵垢    寂滅到涅槃
如斯大德人    宜勤加供養
汝等今云何    都無請命者

時彼城中諸優婆塞聞是偈已,各持衣服及諸餚饍而來,施與彼比丘尼。于時夜叉見諸人等,各各供養,復說偈言:

[口*梨]比丘尼    斷除一切結
優婆塞有智    能施於彼食
以施彼食故    得大福增長
[口*梨]比丘尼    斷一切結使
優婆塞有智    能施毘[口*梨]
以施彼衣故    得大福增長


View TEI-XML Source

tn0099-1328

如是我聞:一時佛住王舍城 迦蘭陀竹園


毘羅比丘尼住王舍城王園比丘眾中,為王舍城諸人民,於吉星日集聚大會,當斯之日,毘羅比丘尼無人供養。

時有鬼神敬重毘羅比丘尼,即入王舍城,處處里巷四衝道頭而說偈言:

王舍城人民    醉酒惛睡臥
毘羅比丘尼    無人供養者
毘羅比丘尼    勇猛修諸根
善說離垢塵    涅槃清涼法
皆隨順所說    終日樂無厭
乘聽法智慧    得度生死流

時有一優婆塞持衣布施毘羅比丘尼,復有一優婆塞以食供養。時彼鬼神而說偈言:

智慧優婆塞    今獲多福利
以衣施斷縛    毘羅比丘尼
智慧優婆塞    今獲多福利
食施毘羅尼    離諸和合故


時彼鬼神說偈已,即沒不現。


View TEI-XML Source

Cīrāsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 213. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 326.

Evaṃ me sutaṃ– ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe. Tena kho pana samayena aññataro upāsako cīrāya [var] bhikkhuniyā cīvaraṃ adāsi. Atha kho cīrāya bhikkhuniyā abhippasanno yakkho rājagahe rathikāya rathikaṃ siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ upasaṅkamitvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Puññaṃ vata pasavi bahuṃ, sappañño vatāyaṃ upāsako;
yo cīrāya adāsi cīvaraṃ, sabbayogehi vippamuttiyā”ti [var] .

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.