HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza338 -- 生死長遠

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza338 雜阿含: za0945 SN(1): SN,II,189 (Mātu) SN(2): SN,II,189 (Pitu) SN(3): SN,II,189 (Bhātu) SN(4): SN,II,189 (Bhagini) SN(5): SN,II,190 (Putta) SN(6): SN,II,190 (Dhītu)

bza338

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時佛告諸比丘:

「生死長遠,……(餘如上說。)若見眾生自然愛樂,起於欲心,心極親愛,汝等當知:先身之時必為父母、兄弟、妻子,或作和 * 上、阿闍梨,師長所尊。是故當知:生死長遠,……(餘如上說。)汝等比丘 * 應作是學:懃修方便,斷於後有,莫作生有因緣。」


諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-0945

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時世尊告諸比丘:

「眾生無始生死,長夜輪轉,不知苦之本際。諸比丘!若見眾生愛念歡喜者,當作是念:如是眾生過去世時必為我等父母、兄弟、妻子、親屬、師友、知識,如是長夜生死輪轉,無明所蓋,愛繫其頸,故長夜輪轉,不知苦之本際。是故,諸比丘!當如是學:精勤方便,斷除諸有,莫令增長!」


佛說此經已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行!


View TEI-XML Source

Mātusuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, II, 189. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 338.

Sāvatthiyaṃ viharati…pe… “anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro…pe… na so, bhikkhave, satto sulabharūpo yo namātābhūtapubbo iminā dīghena addhunā. Taṃ kissa hetu? Anamataggoyaṃ, bhikkhave, saṃsāro…pe… alaṃ vimuccitun”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.