HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next THREE COLUMN VIEW

bza237 -- 捨欲得解脫

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza237 雜阿含: za1010 SN: SN,I,039 (Saṃyojana)

bza237

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光顯照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

何物縛世間    云何得解脫
斷於何等法    得至於涅槃

爾時世尊以偈答曰:

欲縛於世間    捨欲得解脫
能斷於愛縛    是名得涅槃

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1010

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

誰縛於世間    誰調伏令解
斷除何等法    說名得涅槃

爾時世尊說偈答言:

欲能縛世間    調伏欲解脫
斷除愛欲者    說名得涅槃

時彼天復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.