HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next THREE COLUMN VIEW

bza273 -- 不觸者勿觸

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza273 雜阿含: za1275 Sk(E): Enomoto 1994, no.1275 (Uv 28.9.)

bza273

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,於其夜中來詣佛所──威光大明,遍照祇洹──,頂禮既已,退坐一面,而說偈言:

不觸者勿觸    觸者必還報
以如是事故    不應妄有觸
若非津濟處    不應作 * 渡意

爾時世尊以偈答曰:

可瞋而不瞋    清淨無結使
若欲惡加彼    惡便 * 及己身
如逆風揚土    塵來自坌身
欲以瞋加彼    彼受必還報
是二竝名惡    兩俱不脫患
若瞋不加報    能伏於大怨

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1275

如是我聞:一時佛住舍衛國 祇樹給孤獨園


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

無觸不報觸    觸則以觸報
以觸報觸故    不瞋不招瞋

爾時世尊說偈答言:

有於不瞋人    而加之以瞋
清淨之正士    離諸煩惱結
於彼起惡心    惡心還自中
如逆風揚塵    還自坌其身

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.