HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next THREE COLUMN VIEW

bza360 -- 獨處謂苦劇

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza360 雜阿含: za1340 SN: SN,I,201 (Vajjiputta)

bza360

爾時跋耆子俱薩羅國,住止彼林


時彼國人一切皆作拘 * 蜜提大會,七日七夜。爾時跋耆子見是事已,心小退壞,即說偈言:

我在 * 林樹間    譬如彼棄木
我今如棄木    獨處寓空林
今日到滿月    誰苦劇於我

爾時天神知其所念,說偈問言:

汝今處空林    云何似棄木
地獄忉利    天慕汝亦然


View TEI-XML Source

tn0099-1340

如是我聞:一時佛住王舍城 迦蘭陀竹園


時有尊者金剛子,住巴連弗邑一處林中。時巴連弗邑人民夏四月過,作憍牟尼大會。時尊者金剛子聞世間大會,生不樂心,而說偈言:

獨一處空林    猶如棄枯木
夏時四月滿    世間樂莊嚴
普觀諸世間    其苦無過我

爾時林中住止天神即說偈言:

獨一處空林    猶如棄枯木
為三十三天    心常所願樂
猶如地獄中    仰思生人道


時金剛子為彼天神所勸發已,專精思惟,斷諸煩惱,得阿羅漢。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.