HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza064 -- 業實有報

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza064 雜阿含: za1237 SN: SN,I,082 (Dutiyasaṅgāma) cf. Sk(E) Enomoto 1994, no.1237 (Uv 9.9) Sk(S): Speyer 1970a: 54-62

bza064

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


爾時摩竭提阿闍世王及波斯匿王各嚴四兵,交兵大戰。波斯匿王大破阿闍世王所將兵 * 眾,并復擒得阿闍世王身。波斯匿王既得勝已,與阿闍世王同載一車,來詣佛所,頂禮佛足。時波斯匿王白佛言:

「世尊!此摩竭提阿闍世王──韋提希子。我於彼所初無怨嫌,彼於我所恒懷憎嫉,然其是我親友之子。以是之故,我今欲放,令得還國。」

佛言:

「大王!可放令去。若能放彼王,於長夜有大利益。 」

爾時世尊即說偈言:

力能破他軍    還為他所壞
力能侵掠人    邏為他所掠
愚謂為無報    必受於大苦
若當命終時    乃知實有報


佛說是已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-1237

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時波斯匿王與摩竭提王阿闍世──韋提希子──共相違背。摩竭提王阿闍世──韋提希子──起四種軍,來至拘薩羅國。波斯匿王倍興四軍,出共鬪戰。波斯匿王四種軍勝。阿闍世王四種軍退,摧伏星散。波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象、馬、車、乘、錢財寶物,生禽阿闍世王身,載以同車,俱詣佛所,稽首佛足,退坐一面。波斯匿王白佛言:

「世尊!此是阿闍世王──韋提希子──,長夜於我無怨恨人而生怨結,於好人所而作不好。然其是我善友之子,當放令還國。」

佛告波斯匿王:

「善哉!──大王!──放其令去,令汝長夜安樂饒益。」

爾時世尊即說偈言:

乃至力自在    能廣虜掠彼
助怨在力增    倍收他利


佛說此經已,波斯匿王及阿闍世王──韋提希子──聞佛所說,歡喜隨喜,作禮而去。


View TEI-XML Source

Dutiyasaṅgāmasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 082. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 064.

[var] atha kho rājā māgadho ajātasattu vedehiputto caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ abbhuyyāsi yena kāsi. Assosi kho rājā pasenadi kosalo– “rājā kira māgadho ajātasattu vedehiputto caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā mamaṃ abbhuyyāto yena kāsī”ti. Atha kho rājā pasenadi kosalo caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ vedehiputtaṃ paccuyyāsi yena kāsi. Atha kho rājā ca māgadho ajātasattu vedehiputto rājā ca pasenadi kosalo saṅgāmesuṃ. Tasmiṃ kho pana saṅgāme rājā pasenadi kosalo rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ vedehiputtaṃ parājesi, jīvaggāhañca naṃ aggahesi. Atha kho rañño pasenadissa kosalassa etadahosi– “kiñcāpi kho myāyaṃ rājā māgadho ajātasattu vedehiputto adubbhantassa dubbhati, atha ca pana me bhāgineyyo hoti. Yaṃnūnāhaṃ rañño māgadhassa ajātasattuno vedehiputtassa sabbaṃ hatthikāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ assakāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ rathakāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ pattikāyaṃ pariyādiyitvā jīvantameva naṃ osajjeyyan”ti [var] .

Atha kho rājā pasenadi kosalo rañño māgadhassa ajātasattuno vedehiputtassa sabbaṃ hatthikāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ assakāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ rathakāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ pattikāyaṃ pariyādiyitvā jīvantameva naṃ osajji [var] .

Atha kho sambahulā bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya sāvatthiṃ piṇḍāya pavisiṃsu. Sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu. Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ–

“Idha bhante, rājā māgadho ajātasattu vedehiputto caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā rājānaṃ pasenadiṃ kosalaṃ abbhuyyāsi yena kāsi. Assosi kho, bhante, rājā pasenadi kosalo– ‘rājā kira māgadho ajātasattu vedehiputto caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā mamaṃ abbhuyyāto yena kāsī’ti. Atha kho, bhante, rājā pasenadi kosalo caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ vedehiputtaṃ paccuyyāsi yena kāsi. Atha kho, bhante, rājā ca māgadho ajātasattu vedehiputto rājā ca pasenadi kosalo saṅgāmesuṃ. Tasmiṃ kho pana, bhante, saṅgāme rājā pasenadi kosalo rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ vedehiputtaṃ parājesi, jīvaggāhañca naṃ aggahesi. Atha kho, bhante, rañño pasenadissa kosalassa etadahosi– ‘kiñcāpi kho myāyaṃ rājā māgadho ajātasattu vedehiputto adubbhantassa dubbhati, atha ca pana me bhāgineyyo hoti. Yaṃnūnāhaṃ rañño māgadhassa ajātasattuno vedehiputtassa sabbaṃ hatthikāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ assakāyaṃ sabbaṃ rathakāyaṃ sabbaṃ pattikāyaṃ pariyādiyitvā jīvantameva naṃ osajjeyya”n’ti.

“Atha kho, bhante, rājā pasenadi kosalo rañño māgadhassa ajātasattuno vedehiputtassa sabbaṃ hatthikāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ assakāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ rathakāyaṃ pariyādiyitvā sabbaṃ pattikāyaṃ pariyādiyitvā jīvantameva naṃ osajjī”ti. Atha kho bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imā gāthāyo abhāsi–

“Vilumpateva puriso, yāvassa upakappati;
yadā caññe vilumpanti, so vilutto viluppati [var] .
“Ṭhānañhi maññati bālo, yāva pāpaṃ na paccati;
yadā ca paccati pāpaṃ, atha dukkhaṃ nigacchati.
“Hantā labhati [var] hantāraṃ, jetāraṃ labhate jayaṃ;
akkosako ca akkosaṃ, rosetārañca rosako;
atha kammavivaṭṭena, so vilutto viluppatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.