HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza132 -- 阿練若處

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza132 雜阿含: za0995 SN: SN,I,005 (Arañña) Sk(E): Enomoto 1994, no.0995 (SHT 5, no. 1250b [see Frgm.SĀ(Eno) pp. 90f.]; Ds 23; Ybhūś 5.3; SHT 4, no. 50a, 28f. [see Eno 1982, pp. (82)f.].) cf. Sk(E1985) Enomoto 1985: 90-91

bza132

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所。禮佛足已,在一面坐。時此天光甚為熾盛,普照祇洹,悉皆大明。爾時此天却坐一面,而說偈言:

住阿練若處    寂滅修梵行
日常食一食    顏色極和悅

爾時世尊復說偈言:

不愁念過去    亦不求未來
現在正智食     * 纔欲為存身
欲於未來世    追念過去事
六情皆怡悅    是以顏色和
如新生茅葦    剪之置日中
凡夫自燋乾    其事亦如是

天復說偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
久捨於嫌畏    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0995

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。 時彼天子而說偈問佛:

阿練若比丘    住於空閑處
寂靜修梵行    於一坐而食
以何因緣故    顏色特鮮明

爾時世尊說偈答言:

於過去無憂    未來不欣樂
現在隨所得    正智繫念持
飯食繫念故    顏色常鮮澤
未來心馳想    過去追憂悔
愚癡火自煎    如雹斷生草

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Araññasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 005. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 132.

Sāvatthinidānaṃ Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi–

“Araññe viharantānaṃ, santānaṃ brahmacārinaṃ;
ekabhattaṃ bhuñjamānānaṃ, kena vaṇṇo pasīdatī”ti.
“Atītaṃ nānusocanti, nappajappanti nāgataṃ;
paccuppannena yāpenti, tena vaṇṇo pasīdati”.
“Anāgatappajappāya, atītassānusocanā;
etena bālā sussanti, naḷova harito luto”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.