HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza133 -- 調習憍慢

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza133 雜阿含: za0996 SN: SN,I,004 (Mānakāma)

bza133

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所。禮佛足已,在一面坐。時此天光甚為熾盛,普照祇洹,悉皆大明。爾時此天却坐一面,而說偈言:

諸有憍慢人    終不可調習
詐現修禪定    放逸在空林
由是放逸故    不能度死岸

爾時世尊復說偈言:

捨慢常入定    別想盡知法
一切處解脫    不放逸空林
由不放逸故    能度彼死岸

天讚偈言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
怖畏久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0996

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。 時彼天子而說偈言:

不欲起憍慢    善自調其心
未曾修寂默    亦不入正受
處林而放逸    不度死彼岸

爾時世尊說偈答言:

已離於憍慢    心常入正受
明智善分別    解脫一切縛
獨一處閑林    其心不放逸
於彼死魔怨    疾得度彼岸

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅般
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Mānakāmasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 004. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 133.

Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Na mānakāmassa damo idhatthi,
na monamatthi asamāhitassa;
eko araññe viharaṃ pamatto,
na maccudheyyassa tareyya pāran”ti.
“Mānaṃ pahāya susamāhitatto,
sucetaso sabbadhi vippamutto;
eko araññe viharaṃ appamatto,
sa maccudheyyassa tareyya pāran”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.