HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza135 -- 布施甘露

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza135 雜阿含: za0998 SN: SN,I,032 (Kiṃdada)

bza135

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍 * 常,於其夜中來詣佛所。時此天光甚為熾盛,遍照祇洹,悉皆大明。爾時此天却坐一面,而說偈言:

云何得大力    并獲於妙色
施何得安樂    何緣得淨眼
云何一切施    願為我說之

爾時世尊以偈答曰:

施飲食得力    施衣得盛色
施乘得安樂    燈明得淨目
屋宅一切施    如法教弟子
能作如是施    是名施甘露

天讚偈言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0998

如是我聞: 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。 時彼天子說偈問佛:

施何得在力    施何得妙色
施何得安樂    施何得明目
修習何等施    名曰一切施
今啟問世尊    願為分別說

爾時世尊說偈答言:

施食得大力    施衣得妙色
施乘得安樂    施燈得明目
虛館以等賓    是名一切施
以法而誨彼    是則施甘露

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Kiṃdadasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 032. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 135.

“Kiṃdado balado hoti, kiṃdado hoti vaṇṇado;
kiṃdado sukhado hoti, kiṃdado hoti cakkhudo;
ko ca sabbadado hoti, taṃ me akkhāhi pucchito”ti.
“Annado balado hoti, vatthado hoti vaṇṇado;
yānado sukhado hoti, dīpado hoti cakkhudo.
“So ca sabbadado hoti, yo dadāti upassayaṃ;
amataṃ dado ca so hoti, yo dhammamanusāsatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.