HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza142 -- 苦惱之本

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza142 雜阿含: za1004 SN: SN,I,006 (Nandati)

bza142

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


* 時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光顯赫,照于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

若人有子孫    則便生歡喜
財寶及六畜    有則皆歡喜
若人受身時    亦復生歡喜
* 見無身者    則無歡悅心

爾時世尊以偈答言:

若人有子孫    則能生憂惱
財寶及六畜    斯是苦惱本
若復受身者    則為憂惱患
若不受身者    則名寂滅樂

天復說偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天聞佛所說,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1004

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。 時彼天子而說偈曰:

母子更相喜    牛主樂其牛
眾生樂有餘    無樂無餘者

爾時世尊說偈答言:

母子更相憂    牛主憂其牛
有餘眾生憂    無餘則無憂

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Nandatisuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 006. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 142.

Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Nandati puttehi puttimā,
gomā [var] gohi tatheva nandati;
upadhīhi narassa nandanā,
na hi so nandati yo nirūpadhī”ti.
“Socati puttehi puttimā,
gomā gohi tatheva socati;
upadhīhi narassa socanā,
na hi so socati yo nirūpadhī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.