HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza152 -- 優婆塞

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza152 雜阿含: za0927 SN: SN,V,395 (Mahānāma)

bza152

如是我聞:一時佛在迦毘羅衛國 尼拘陀林


釋摩男往詣佛所,頂禮佛足,在一面坐,而白佛言:

「世尊!云何名為優婆塞義?唯願如來為我敷演!」

佛告釋摩男:

「在家白衣歸依三寶,以是義故,名優婆塞。汝即其人。」

時釋摩男復白佛言:

「世尊!云何名優婆塞信?」

佛告釋摩男:

「於如來所深生信心,安住信中,終不為彼沙門、婆羅門、若天、若魔、若梵、若人不信所壞,是名優婆塞信。」

時釋摩男復白佛言:

「云何優婆塞戒?」

佛告釋摩男:

「不殺、不盜、不婬、不欺及不飲酒等,是名優婆塞戒。」

又問:

「云何施具足?」

佛告釋摩男:

「優婆塞法應捨慳貪。一切眾生皆悉為彼貪、嫉所覆。以是義故,應離慳貪及嫉妬意,生放捨心,躬自施與,無有疲厭,是名施具足。」

又問:

「云何智慧具足?」

佛告釋摩男:

「優婆塞如實知苦,如實知苦 * 集,如實知苦滅,如實知苦滅道。知此四諦,決定明了,是名慧具足。」


佛說是已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-0927

如是我聞:一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。


時,有釋種名摩訶男,來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,白佛言:

「世尊!云何名為優婆塞?」

佛告摩訶男:

「在家清白修習淨住,男相成就,作是說言:『我今盡壽歸佛、歸法、歸比丘僧,為優婆塞,證知我!』是名優婆塞。」

摩訶男白佛言:

「世尊!云何名為優婆塞信具足?」

佛告摩訶男:

「優婆塞者,於如來所正信為本,堅固難動,諸沙門、婆羅門、諸天、魔、梵,及餘世間所不能壞。摩訶男!是名優婆塞信具足。」

摩訶男白佛言:

「世尊!云何名優婆塞戒具足?」

佛告摩訶男:

「優婆塞離殺生、不與取、邪婬、妄語、飲酒,不樂作。摩訶男!是名優婆塞戒具足。」

摩訶男白佛言:

「世尊!云何名優婆塞聞具足?」

佛告摩訶男:

「優婆塞聞具足者,聞則能持,聞則積集,若佛所說初、中、後善,善義善味,純一滿淨,梵行清白,悉能受持。摩訶男!是名優婆塞聞具足。」

摩訶男白佛言:

「世尊!云何名優婆塞捨具足?」

佛告摩訶男:

「優婆塞捨具足者,為慳垢所纏者,心離慳垢,住於非家,修解脫施、勤施、常施,樂捨財物,平等布施。摩訶男!是名優婆塞捨具足。」

摩訶男白佛言:

「世尊!云何名優婆塞智慧具足?」

佛告摩訶男:

「優婆塞智慧具足者,謂此苦如實知,此苦集如實知,此苦滅如實知,此苦滅道跡如實知。摩訶男!是名優婆塞慧具足。」


爾時釋氏摩訶男聞佛所說,歡喜隨喜,從座起,作禮而去。


View TEI-XML Source

Mahānāmasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, V, 395. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 152.

Ekaṃ samayaṃ bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ nigrodhārāme. Atha kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho mahānāmo sakko bhagavantaṃ etadavoca–

“Kittāvatā nu kho, bhante, upāsako hotī”ti? “Yato kho, mahānāma, buddhaṃ saraṇaṃ gato hoti, dhammaṃ saraṇaṃ gato hoti, saṅghaṃ saraṇaṃ gato hoti– ettāvatā kho, mahānāma, upāsako hotī”ti.

“Kittāvatā pana, bhante, upāsako sīlasampanno hotī”ti? “Yato kho, mahānāma, upāsako pāṇātipātā paṭivirato hoti, adinnādānā paṭivirato hoti, kāmesumicchācārā paṭivirato hoti, musāvādā paṭivirato hoti, surāmerayamajjappamādaṭṭhānā paṭivirato hoti,– ettāvatā kho, mahānāma, upāsako sīlasampanno hotī”ti.

“Kittāvatā pana, bhante, upāsako saddhāsampanno hotī”ti? “Idha, mahānāma, upāsako saddho hoti, saddahati tathāgatassa bodhiṃ– itipi so bhagavā…pe… satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti. Ettāvatā kho, mahānāma, upāsako saddhāsampanno hotī”ti.

“Kittāvatā pana, bhante, upāsako cāgasampanno hotī”ti? “Idha, mahānāma, upāsako vigatamalamaccherena cetasā agāraṃ ajjhāvasati muttacāgo payatapāṇi vossaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato– ettāvatā kho, mahānāma, upāsako cāgasampanno hotī”ti.

“Kittāvatā pana, bhante, upāsako paññāsampanno hotī”ti? “Idha, mahānāma, upāsako paññavā hoti udayatthagāminiyā paññāya samannāgato ariyāya nibbedhikāya sammā dukkhakkhayagāminiyā– ettāvatā kho, mahānāma, upāsako paññāsampanno hotī”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.