HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza161 -- 歡喜園

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza161 雜阿含: za0576 增壹阿含: T.02.0125.0672b03 SN: SN,I,005 (Nandana) Sk(E): Enomoto 1994, no.0576 (Uv 1.3; Avś 2, p. 198; MPS 44.5; SHT 1, no. 694; Ans 14; YL p. 171; Abhidh-k-vy 1, p. 182; Ybhūś 15.)

bza161

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,來詣佛所──身光顯照,遍 * 於祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

不生歡喜 * 園    終不能得樂
是三十三天    名稱滿世間
常是彼天人    之所居住處

爾時世尊以偈答曰:

汝如小 * 嬰愚    非爾智所及
如斯之妙法    乃是羅漢語
諸行斯無常    是生滅之法
其生滅滅已    寂滅乃為樂

天復以偈讚 * 曰:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久 * 棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0576

如是我聞:一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。 時彼天子說偈白佛:

不處難陀林    終不得快樂
忉利天宮中    得天帝名稱

爾時世尊說偈答言:

童蒙汝何知    阿羅漢所說
一切行無常    是則生滅法
生者既復滅    俱寂滅為樂

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

T02.0125.0672b03

聞如是。一時。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時。世尊告諸比丘。過去久遠。三十三天釋提桓因及將諸玉女。詣難檀槃那園遊。 是時。有一天人便說此偈。

不見難檀園    則不知有樂
諸天之所居    無有過是者

是時。有天語彼天言。汝今無智不能分別正理。憂苦之物。反言是樂。無牢之物。而言是牢。無常之物。反言是常。不堅要之物。復言堅要。所以然者。汝竟不聞如來說偈乎。

一切行無常    生者必有死
不生必不死    此滅最為樂


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.