HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza163 -- 具慚愧如良馬

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza163 雜阿含: za0578 SN: SN,I,007 (Hirī) Sk(E): Enomoto 1994, no.0578 (Uv 19.5.)

bza163

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,來詣佛所──身光顯照,遍 * 於祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

若有賢善人    能具修慚愧
譬如彼良馬    不為[怡-台+龍] * 悷惡

爾時世尊以偈答曰:

一切世間人    少能修慚愧
能遠離諸惡    猶彼調乘馬

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0578

如是我聞:一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈言:

常習慚愧心    此人時時有
能遠離諸惡    如顧鞭良馬

爾時世尊說偈答言:

常習慚愧心    此人實希有
能遠離諸惡    如顧鞭良馬

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖悉過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Hirīsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 007. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 163.

“Hirīnisedho puriso, koci lokasmiṃ vijjati.
Yo nindaṃ apabodhati [var] , asso bhadro kasāmivā”ti.
“Hirīnisedhā tanuyā, ye caranti sadā satā;
antaṃ dukkhassa pappuyya, caranti visame saman”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.