HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza164 -- 不善知

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza164 雜阿含: za0579 SN: SN,I,004 (Appaṭividita)

bza164

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,來詣佛所──身光顯照,遍 * 於祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

不善知己法    好欲習他 *
是名睡不寤    有時必得寤

爾時世尊以偈答曰:

既善知己法    不憙習他教
漏盡阿羅漢    棄惡就正法

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0579

如是我聞:一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

不習近正法    樂著諸邪見
睡眠不自覺    長劫心能悟

爾時世尊說偈答言:

專修於正法    遠離不善業
是漏盡羅漢    嶮惡世平等

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖悉過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Appaṭividitasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 004. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 164.

Sāvatthinidānaṃ Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Yesaṃ dhammā appaṭividitā, paravādesu nīyare [var] ;
suttā te nappabujjhanti, kālo tesaṃ pabujjhitun”ti.
“Yesaṃ dhammā suppaṭividitā, paravādesu na nīyare;
te sambuddhā sammadaññā, caranti visame saman”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.