HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza165 -- 善調順

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza165 雜阿含: za0580 SN: SN,I,004 (Susammuṭṭha)

bza165

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,來詣佛所──身光顯照,遍 * 於祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

不善調於法    依止於異見
是名睡不寤    有時或得寤

爾時世尊以偈答曰:

於法善調順    不依止邪見
度愛之彼岸    佛知已涅槃

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0580

如是我聞:一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈言:

以法善調伏    不隨於諸見
雖復著睡眠    則能隨時悟

爾時世尊說偈答言:

若以法調伏    不隨餘異見
無知已究竟    能度世恩愛

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Susammuṭṭhasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 004. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 165.

Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Yesaṃ dhammā susammuṭṭhā, paravādesu nīyare;
suttā te nappabujjhanti, kālo tesaṃ pabujjhitun”ti.
“Yesaṃ dhammā asammuṭṭhā, paravādesu na nīyare;
te sambuddhā sammadaññā, caranti visame saman”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.