HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza166 -- 羅漢

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza166 雜阿含(581): za0581 雜阿含(582): za0582 大智度論: T.25.1509.0064a14 SN: SN,I,014 (Arahanta)

bza166

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,來詣佛所──身光顯照,遍 * 於祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

比丘得羅漢    盡諸有漏法
如是滅結者    住於最後身
偽說言是我    偽說言非我

爾時世尊以偈答曰:

比丘得羅漢    盡諸有漏法
如斯滅結者    住於最後身
內心終不著    我及以非我
隨順世俗故    亦說我非我

天復以偈讚言:

往昔已曾 * 見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0581

如是我聞:一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

若羅漢比丘    自所作已作
一切諸漏盡    持此後邊身
記說言有我    及說我所不

爾時世尊即說偈答:

若羅漢比丘    自所作已作
一切諸漏盡    持此後邊身
正復說有我    我所亦無咎

時彼天子復說偈言:

若羅漢比丘    自所作已作
一切漏已盡    持此最後身
心依於我慢    而說言有我
及說於我所    有如是說不

爾時世尊說偈答言:

已離於我慢    無復我慢心
超越我我所    我說為漏盡
於彼我我所    心已永不著
善解世名字    平等假名說

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

tn0099-0582

如是我聞:一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈白佛:

若羅漢比丘    漏盡持後身
頗說言有我    及說我所不

爾時世尊說偈答言:

若羅漢比丘    漏盡持後身
亦說言有我    及說有我所

時彼天子復說偈言:

若羅漢比丘    自所作已作
已盡諸有漏    唯持最後身
何言說有我    說何是我所

爾時世尊說偈答言:

若羅漢比丘    自所作已作
一切諸漏盡    唯持最後身
說我漏已盡    亦不著我所
善解世名字    平等假名說


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.