HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza168 -- 繫閉

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza168 雜阿含: za0584 SN: SN,I,008 (Kuṭikā)

bza168

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,來詣佛所──身光顯照,遍 * 於祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

汝手為有杻    及有 * 靽桁 *
不處於牢獄    乃至繫閉不

爾時世尊以偈答曰:

我都無手杻    及以諸桁械
* 靽繫 * 閉等    一切皆永滅
夜叉汝當知    我脫如是事

天復以偈問曰:

云何名為杻    云何是桁械
云何是羇 * 靽    云何為繫閉

佛復以偈答曰:

母即名為杻    婦名為桁械
子名為羇 * 靽    愛名為繫閉
我無母之杻    亦無妻桁械
無有子羇 * 靽    復無愛繫閉

天復說偈言:

善哉得無杻    亦無有桁械
善哉無羇 * 靽    無繫閉亦善

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0584

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

為有族本不    有轉生族耶
有俱相屬無    云何解於縛

爾時世尊說偈答言:

我無有族本    亦無轉生族
俱相屬永斷    解脫一切縛

時彼天子復說偈言:

何名為族本    云何轉生族
云何俱相續    何名為堅縛

爾時世尊說偈答言:

母為世族本    妻名轉生族
子俱是相屬    愛欲為堅縛
我無此族本    亦無轉生族
俱相屬亦無    是名脫堅縛

時彼天子復說偈言:

善哉無族本    無生族亦善
善哉無相屬    善哉縛解脫
久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怨悉過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Kuṭikāsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 008. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 168.

“Kacci te kuṭikā natthi, kacci natthi kulāvakā;
kacci santānakā natthi, kacci muttosi bandhanā”ti.
“Taggha me kuṭikā natthi, taggha natthi kulāvakā.
Taggha santānakā natthi, taggha muttomhi bandhanā”ti.
“Kintāhaṃ kuṭikaṃ brūmi, kiṃ te brūmi kulāvakaṃ;
kiṃ te santānakaṃ brūmi, kintāhaṃ brūmi bandhanan”ti.
“Mātaraṃ kuṭikaṃ brūsi, bhariyaṃ brūsi kulāvakaṃ;
putte santānake brūsi, taṇhaṃ me brūsi bandhanan”ti.
“Sāhu te kuṭikā natthi, sāhu natthi kulāvakā;
sāhu santānakā natthi, sāhu muttosi bandhanā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.