HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza169 -- 佛不憂不喜

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza169 雜阿含: za0585 SN: SN,I,054 (Kakudha)

bza169

如是我聞:一時佛在釋翅鳩羅 脾大斯聚落


爾時世尊剃除鬚髮未久之間,晨朝早起,正身端坐,以衣覆頭。時彼鳩羅脾大斯聚落之中有一天神,來至佛所,而問佛言:

「汝憂愁耶?」

佛言:

「我無所失。何故憂愁?」

* 天神復言:

「汝歡喜耶?」

佛答之曰:

「我無所得。何故歡喜?」

* 復言:

「沙門!汝不憂愁、不歡喜耶?」

佛言:

「誠如所言。」

天即說偈言:

比丘汝云何    得無煩惱耶
汝無少歡喜    獨坐於林野
是處難忍樂    而汝於今者
不為不忍樂    之所覆蔽障

爾時世尊以偈答曰:

我都無煩惱    安住得解脫
亦無有歡喜    不樂所不亂
天神應當知    是故能獨住

天神復以偈問言:

比丘汝今者    何故無煩惱
云何無歡喜    而獨住林野
不為彼不樂    之所覆蔽障

爾時世尊以偈答曰:

歡喜即煩惱    煩惱即歡喜
我無喜煩惱    天神應當知

天神復說偈言:

比丘快善哉    而無諸煩惱
亦無有歡喜    無歡喜善哉
善哉處閑獨    不樂所不亂

天神復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久捨離    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0585

如是我聞:一時佛住釋氏優羅提那塔所。


爾時世尊新剃鬚髮,於後夜時結加趺坐,直身正意,繫念在前,以衣覆頭。時優羅提那塔邊有天神住,放身光明,遍照精舍,白佛言:

「沙門憂耶?」

佛告天神:

「何所忘失?」

天神復問:

「沙門為歡喜耶?」

佛告天神:

「為何所得?」

天神復問:

「沙門不憂不喜耶?」

佛告天神:

「如是!如是!」

爾時天神即說偈言:

為離諸煩惱    為無有歡喜
云何獨一住    非不樂所壞

爾時世尊說偈答言:

我無惱解脫    亦無有歡喜
不樂不能壞    故獨一而住

時彼天神復說偈言:

云何得無惱    云何無歡喜
云何獨一住    非不樂所壞

爾時世尊說偈答言:

煩惱生歡喜    喜亦生煩惱
無惱亦無喜    天神當護持

時彼天神復說偈言:

善哉無煩惱    善哉無歡喜
善哉獨一住    不為不喜壞
久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖過    永超世恩愛


時彼天神聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Kakudhasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 054. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 169.

Evaṃ me sutaṃ– ekaṃ samayaṃ bhagavā sākete viharati añjanavane migadāye. Atha kho kakudho devaputto abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo kevalakappaṃ añjanavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhito kho kakudho devaputto bhagavantaṃ etadavoca– “nandasi, samaṇā”ti? “Kiṃ laddhā, āvuso”ti? “Tena hi, samaṇa, socasī”ti? “Kiṃ jīyittha, āvuso”ti? “Tena hi, samaṇa, neva nandasi na ca [var] socasī”ti? “Evamāvuso”ti.

“Kacci tvaṃ anagho [var] bhikkhu, kacci nandī [var] na vijjati;
kacci taṃ ekamāsīnaṃ, aratī nābhikīratī”ti.
“Anagho ve ahaṃ yakkha, atho nandī na vijjati;
atho maṃ ekamāsīnaṃ, aratī nābhikīratī”ti.
“Kathaṃ tvaṃ anagho bhikkhu, kathaṃ nandī na vijjati;
kathaṃ taṃ ekamāsīnaṃ, aratī nābhikīratī”ti.
“Aghajātassa ve nandī, nandījātassa ve aghaṃ;
anandī anagho bhikkhu, evaṃ jānāhi āvuso”ti.
“Cirassaṃ vata passāmi, brāhmaṇaṃ parinibbutaṃ;
anandiṃ anaghaṃ bhikkhuṃ, tiṇṇaṃ loke visattikan”tntti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.