HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza175 -- 睡臥厭

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza175 雜阿含: za0598 SN: SN,I,007 (Niddātandī)

bza175

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

* 臥厭 * 頻申     * 頻申而不樂
飲食不調適    并心下狹劣
五事來覆障    不得見 * 賢道

爾時世尊以偈答曰:

若人睡臥厭     * 頻申而不樂
飲食不調適    并其心下劣
* 進捨五事    後必見聖道

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0598

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

沈沒於睡眠    欠呿不欣樂
飽食心憒閙    懈怠不精勤
斯十覆眾生    聖道不顯現

爾時世尊說偈答言:

心沒於睡眠    欠呿不欣樂
飽食心憒閙    懈怠不精勤
精勤修習者    能開發聖道

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Niddātandīsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 007. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 175.

“Niddā tandī vijambhitā [var] , aratī bhattasammado.
Etena nappakāsati, ariyamaggo idha pāṇinan”ti.
“Niddaṃ tandiṃ vijambhitaṃ, aratiṃ bhattasammadaṃ;
vīriyena [var] naṃ paṇāmetvā, ariyamaggo visujjhatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.