HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza183 -- 誰能捨欲愛

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza183 雜阿含: za0589 SN: SN,I,015 (Mahaddhana)

bza183

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

羅吒國商估    財產極巨富
各各相貪利    貪求無厭足
為財產鬪諍    愛欲結流 *
如斯之等類    誰能捨欲愛

爾時世尊以偈答曰:

棄捨 * 於眾緣    妻子及六畜
一切所翫愛    除去欲貪癡
捨欲而出家    此能斷欲結
永捨於一切     * 漂沒及諍訟

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0589

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

賴吒槃提國    有諸商賈客
大富足財寶    各各競求富
方便欲財利    猶如然熾火
如是競勝心    欲貪常馳騁
云何當斷貪    息世間勤求

爾時世尊說偈答言:

捨俗出非家    妻子及財寶
貪恚癡離欲    羅漢盡諸漏
正智心解脫    愛盡息方便

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Mahaddhanasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 015. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 183.

“Mahaddhanā mahābhogā, raṭṭhavantopi khattiyā;
aññamaññābhigijjhanti, kāmesu analaṅkatā.
“Tesu ussukkajātesu, bhavasotānusārisu;
kedha taṇhaṃ [var] pajahiṃsu [var] , ke lokasmiṃ anussukā”ti.
“Hitvā agāraṃ pabbajitā, hitvā puttaṃ pasuṃ viyaṃ;
hitvā rāgañca dosañca, avijjañca virājiya;
khīṇāsavā arahanto, te lokasmiṃ anussukā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.