HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza182 -- 誰得色最勝

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza182 雜阿含: za0597 SN: SN,I,052 (Nandana) Sk(E): Enomoto 1994, no.0597 (Ybhūś 6.1--3.)

bza182

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

誰得色最勝    誰乘和合逝
當於其處住    習學何事業
是何等種類    而能供養天

爾時世尊以偈答曰:

持戒有智慧    善能修己者
念禪不放逸    除去四熱惱
正法意解脫    如此得上色
美妙獲最勝    和合斯乘道
應形彼處住    習學於善法
若有如是人    名知供養天

天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜還宮。


View TEI-XML Source

tn0099-0597

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

云何諸眾生    受身得妙色
云何修方便    而得乘出道
眾生住何法    為何所修習
為何等眾生    諸天所供養

爾時世尊說偈答言:

持戒明智慧    自修習正受
正直心繫念    熾然憂悉滅
得平等智慧    其心善解脫
斯等因緣故    受身得妙色
成就乘出道    心住於中學
如是德備者    為諸天供養

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Nandanasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 052. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 182.

○BSN,2.2.4 Nandano= SN,I,052 (Nandana) 95. Ekamantaṃ ṭhito kho nandano devaputto bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi– “Pucchāmi taṃ gotama bhūripañña, anāvaṭaṃ bhagavato ñāṇadassanaṃ; kathaṃvidhaṃ sīlavantaṃ vadanti, kathaṃvidhaṃ paññavantaṃ vadanti; kathaṃvidho dukkhamaticca iriyati, kathaṃvidhaṃ devatā pūjayantī”ti. “Yo sīlavā paññavā bhāvitatto, samāhito jhānarato satīmā; sabbassa sokā vigatā pahīnā, khīṇāsavo antimadehadhārī. “Tathāvidhaṃ sīlavantaṃ vadanti, tathāvidhaṃ paññavantaṃ vadanti; tathāvidho dukkhamaticca iriyati, tathāvidhaṃ devatā pūjayantī”ti.

“Niccaṃ utrastamidaṃ cittaṃ, niccaṃ ubbiggamidaṃ [var] mano;
anuppannesu kicchesu [var] , atho uppatitesu ca;
sace atthi anutrastaṃ, taṃ me akkhāhi pucchito”ti.
“Nāññatra bojjhā tapasā [var] , nāññatrindriyasaṃvarā;
nāññatra sabbanissaggā, sotthiṃ passāmi pāṇinan”ti.

“Idamavoca…pe… tatthevantaradhāyī”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.