HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza206 -- 三諦

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza206 雜阿含: za0972 AN: AN,II,176 (Brāhmaṇasacca) Sk(H): Hosoda 1991: 187 cf. Sk(P) Pischel 1904a: 817 (≒ Hosoda 1991) cf. Sk(L) Lévi 1904: 305-309 (≒ Hosoda 1991)

bza206

如是我聞:一時佛在王舍城 迦蘭陀竹林中。


當於是時摩竭提國諸外道輩相與聚集須摩竭陀池上,作斯論言:

「此是婆羅門諦,此是婆羅門諦。」

爾時如來在於精舍以禪淨天耳聞其所說,即從定覺,往詣於彼須摩竭陀池上。諸婆羅門遙見佛來,悉從座起,為佛敷座,白佛就座。佛即就坐,而告之曰:

「汝等聚集,作何談論?」

諸婆羅門各白佛言:

「瞿曇!當知我等今日共相聚集,作是說言:『此是婆羅門諦,此是婆羅門諦。』」

佛告之曰:

「如是,如是,我昔求道,初成正覺,已證知竟,取要言之,一切世間不過三諦,吾當分別。何等為三?所謂一切不殺,此語是實,非虛妄說。此事若實,應勤精進。於諸眾生恒生慈心,此是婆羅門初諦。我知是已,廣為人說。復次──婆羅門!──一切苦集是生滅法。如斯之言,真實不虛。此事若實,應懃精進。於其中間常宜修心,作生滅相。應如是住,是名婆羅門第二諦。我以知此生滅相故,成等正覺,常為眾生說如是法。復次──婆羅門!──第三諦者,離我、我所,真實無我。若離如是三法相者,便能遠離一切諸惡。此事若實,應懃精進。求離眾惡,應如是住。」

佛說是已,眾多外道聞佛所說,默然而 * 坐。爾時世尊而作是念:

「斯愚癡人常為諸魔之所覆蔽,是大眾中乃至無有一人能信斯語,生志學想,修持梵行。」

于時如來作斯念已,從坐起去。佛去不久,爾時須摩竭陀池神而說偈言:

譬如畫水欲求迹    下種鹵地求苗
如以芳香熏臭穢    水[泳-永+侵] * 波求 * 濡弱
吹彼鐵杵求妙聲    如於盛冬求野馬
彼諸外道亦如是    雖聞妙法不信受

爾時諸婆羅門聞此池神說是偈已,競隨佛後求索出家。佛即聽許。既出家已,精懃修道,得阿羅漢果。


佛說是已,諸比丘聞佛所說,歡喜奉行。


View TEI-XML Source

tn0099-0972

如是我聞:一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。


時有眾多婆羅門出家住須摩竭陀池測,集聚一處,作如是論:

「如是婆羅門真諦,如是婆羅門真諦。」

爾時世尊知彼眾多婆羅門出家心念,往到須摩竭陀池側。 時眾多婆羅門出家遙見佛來,即為佛敷床座,請佛就坐。

佛即就坐,告諸婆羅門出家:

「汝等於此須摩竭陀池側,眾共集聚,何所論說?」

婆羅門出家白佛言:

「瞿曇!我等眾多婆羅門出家集於此坐,作如是論:『如是婆羅門真 諦,如是婆羅門真諦。』」

佛告婆羅門出家:

「有三種婆羅門真實,我自覺悟成等正覺而復為人演說。汝婆羅門出家作如是說:『不害一切眾生,是婆羅門真諦,非為虛妄。』彼於彼言我勝、言相似、言我卑,若於彼真諦不繫著,於一切世間作慈心色像,是名第一婆羅門真諦,我自覺悟成等正覺,為人演說。」

「復次,婆羅門作如是說:『所有集法皆是滅法,此是真諦,非為虛妄。』乃至於彼真諦不計著,於一切世間觀察生滅,是名第二婆羅門真諦。」

「復次,婆羅門作如是說:『無我處所及事都無所有,無我處所及事都無所有,此則真諦,非為虛妄。』如前說,乃至於彼無所繫著,一切世間無我像類,是名第三婆羅門真諦,我自覺悟成等正覺而為人說。」

爾時眾多婆羅門出家默然住。


時世尊作是念:今映彼愚癡,殺彼惡者,今此眾中無一能自思量欲造因緣,於沙門瞿曇法中修行梵行。如是知已,從坐起而去。


View TEI-XML Source

Brāhmaṇasaccasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: AN, II, 176. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 206.

Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate. Tena kho pana samayena sambahulā abhiññātā abhiññātā paribbājakā sippinikātīre paribbājakārāme paṭivasanti, seyyathidaṃ annabhāro varadharo sakuludāyī ca paribbājako aññe ca abhiññātā abhiññātā paribbājakā. Atha kho bhagavā sāyanhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yena sippinikātīre paribbājakārāmo tenupasaṅkami.

Tena kho pana samayena tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ ayamantarā kathā udapādi– “itipi brāhmaṇasaccāni, itipi brāhmaṇasaccānī”ti. Atha kho bhagavā yena te paribbājakā tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi. Nisajja kho bhagavā te paribbājake etadavoca–

“Kāya nuttha, paribbājakā, etarahi kathāya sannisinnā, kā ca pana vo antarākathā vippakatā”ti? “Idha, bho gotama, amhākaṃ sannisinnānaṃ sannipatitānaṃ ayamantarākathā udapādi– ‘itipi brāhmaṇasaccāni, itipi brāhmaṇasaccānī”’ti.

“Cattārimāni, paribbājakā, brāhmaṇasaccāni mayā sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditāni. Katamāni cattāri? Idha, paribbājakā, brāhmaṇo evamāha– ‘sabbe pāṇā avajjhā’ti Iti vadaṃ brāhmaṇo saccaṃ āha, no musā. So tena na samaṇoti maññati, na brāhmaṇoti maññati, na seyyohamasmīti maññati, na sadisohamasmīti maññati, na hīnohamasmīti maññati. Api ca yadeva tattha saccaṃ tadabhiññāya pāṇānaṃyeva anuddayāya [var] anukampāya paṭipanno hoti.

“Puna caparaṃ, paribbājakā, brāhmaṇo evamāha ‘sabbe kāmā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā’ti. Iti vadaṃ brāhmaṇo saccamāha, no musā. So tena na samaṇoti maññati, na brāhmaṇoti maññati, na seyyohamasmīti maññati, na sadisohamasmīti maññati, na hīnohamasmīti maññati. Api ca yadeva tattha saccaṃ tadabhiññāya kāmānaṃyeva nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.

“Puna caparaṃ, paribbājakā, brāhmaṇo evamāha– ‘sabbe bhavā aniccā…pe… bhavānaṃyeva nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.

“Puna caparaṃ, paribbājakā, brāhmaṇo evamāha– ‘nāhaṃ kvacani [var] kassaci kiñcanatasmiṃ na ca mama kvacani katthaci kiñcanatatthī’ti. Iti vadaṃ brāhmaṇo saccaṃ āha, no musā. So tena na samaṇoti maññati, na brāhmaṇoti maññati, na seyyohamasmīti maññati, na sadisohamasmīti maññati, na hīnohamasmīti maññati. Api ca yadeva tattha saccaṃ tadabhiññāya ākiñcaññaṃyeva paṭipadaṃ paṭipanno hoti. Imāni kho, paribbājakā, cattāri brāhmaṇasaccāni mayā sayaṃ abhiññā sacchikatvā paveditānī”ti.


View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.