HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza233 -- 正覺最為勝

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza233 雜阿含: za1007 SN: SN,I,006 (Khattiya)

bza233

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光顯照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

於其二足中    剎利最為勝
於彼四足中    牛最為勝者
若於娶妻中    童女為最勝
於諸兒息中    長子為最勝

爾時世尊以偈答曰:

足最勝正覺是    四足中勝善乘是
娶妻中勝貞女是    兒子中勝孝者是

爾時天復說偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1007

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹孤獨園。


時有天子容色絕妙,來詣佛所,稽首禮足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

剎利兩足尊    [絳-糸+牛]牛四足勝,
童英為上妻    貴生為上子

爾時世尊說偈答言:

正覺兩足尊    生馬四足勝
順夫為賢妻    漏盡子之上

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Khattiyasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 006. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 233.

“Khattiyo dvipadaṃ seṭṭho, balībaddo [var] catuppadaṃ.
Komārī seṭṭhā bhariyānaṃ, yo ca puttāna pubbajo”ti.
“Sambuddho dvipadaṃ seṭṭho, ājānīyo catuppadaṃ;
sussūsā seṭṭhā bhariyānaṃ, yo ca puttānamassavo”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.