HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza232 -- 慧為第一明

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza232 雜阿含: za1006 SN: SN,I,006 (Natthiputtasama)

bza232

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其中夜來詣佛所──威光顯照,遍于祇洹,悉皆大明──,却坐一面,而說偈言:

愛中子第一    財中牛第一
明中日第一    淵中海第一

爾時世尊以偈答言:

所愛無過身    能教第一財
慧為第一明    雨為第一淵

爾時天復說偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1006

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言:

所愛無過子    財無貴於牛
光明無過日    薩羅無過海

爾時世尊說偈答言:

愛無過於己    財無過於穀
光明無過慧    薩羅無過見

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Natthiputtasamasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 006. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 232.

Sāvatthinidānaṃ. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavato santike imaṃ gāthaṃ abhāsi–

“Natthi puttasamaṃ pemaṃ, natthi gosamitaṃ dhanaṃ;
natthi sūriyasamā [var] ābhā, samuddaparamā sarā”ti.
“Natthi attasamaṃ pemaṃ, natthi dhaññasamaṃ dhanaṃ;
natthi paññāsamā ābhā, vuṭṭhi ve paramā sarā”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.