HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza236 -- 意名為一法

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza236 雜阿含: za1009 SN: SN,I,039 (Citta) Sk(E): Enomoto 1994, no.1009 (Abhidh-k-vy 1, p. 95.)

bza236

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光顯照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

云何劫世間    云何名苦惱
云何是一法    世間得自在

爾時世尊以偈答曰:

意劫將諸趣    意苦惱世間
* 名為一法    世間得自在

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1009

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

誰持世間去    誰拘牽世間
何等為一法    制御於世間

爾時世尊說偈答言:

心持世間去    心拘引世間
其心為一法    能制御世間

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Cittasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 039. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 236.

“Kenassu nīyati loko, kenassu parikassati;
kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū”ti.
“Cittena nīyati loko, cittena parikassati;
cittassa ekadhammassa, sabbeva vasamanvagū”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.