HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza238 -- 愛縛於眾生

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza238 雜阿含: za1011 SN: SN,I,040 (Pihita)

bza238

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

何物覆世間    何物能圍繞
何物縛眾生    云何世間住

爾時世尊以偈答曰:

老能覆世間    死能為圍繞
愛縛於眾生    如法住世間

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1011

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

誰掩於世間    誰遮絡世間
誰結縛眾生    何處建立世

爾時世尊說偈答言:

衰老掩世間    死遮絡世間
愛繫縛眾生    法建立世間

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Pihitasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 040. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 238.

“Kenassu pihito loko, kismiṃ loko patiṭṭhito;
kenassu uḍḍito loko, kenassu parivārito”ti.
“Maccunā pihito loko, dukkhe loko patiṭṭhito;
taṇhāya uḍḍito loko, jarāya parivārito”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.