HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza242 -- 福財賊不劫

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza242 雜阿含: za1015 SN: SN,I,036 (Jarā)

bza242

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

何善能至老    何善最安住
何寶為第一    何物賊不劫

爾時世尊以偈答曰:

持戒善至老    信最為安住
智慧人 * 勝寶    福財賊不劫

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1014

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有天子容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

云何善至老    云何善建立
云何為人寶    云何賊不奪

爾時世尊說偈答言:

正戒善至老    淨信善建立
智慧為人寶    功德賊不奪

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Jarāsuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 036. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 242.

“Kiṃsu yāva jarā sādhu, kiṃsu sādhu patiṭṭhitaṃ;
kiṃsu narānaṃ ratanaṃ, kiṃsu corehi dūharan”ti.
“Sīlaṃ yāva jarā sādhu, saddhā sādhu patiṭṭhitā;
paññā narānaṃ ratanaṃ, puññaṃ corehi dūharan”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.