HOME SEARCH CLUSTER PAGE prev
next TWO COLUMN VIEW

bza241 -- 信為第二伴

Text-cluster:
別譯雜阿含: bza241 雜阿含: za1014 SN: SN,I,038 (Dutiya) Sk(E): Enomoto 1994, no.1014 (Uv 10.6.)

bza241

如是我聞:一時佛在舍衛國 祇樹給孤獨園


時有一天,光色倍常,於其夜中來詣佛所──威光普照,遍于祇洹,赫然大明──,却坐一面,而說偈言:

人於生死中    何者是二伴
誰為教授者    歸向涅槃道
比丘樂何法    而斷於結縛

爾時世尊以偈答曰:

於諸生死中    信為第二伴
智慧如教授    能樂涅槃者
斷諸結使縛    是則名比丘

爾時天復以偈讚言:

往昔已曾見    婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨    能度世間愛


爾時此天說此偈已,歡喜而去。


View TEI-XML Source

tn0099-1014

如是我聞:一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。


時有一天子,容色絕妙,於後夜時來詣佛所,稽首佛足,退坐一面,身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛:

云何為比丘    同之第二
云何為比丘    隨順教授者
比丘於何處    遊心自娛樂
娛樂彼處已    能斷諸結縛

爾時世尊說偈答言:

信為同己二    智慧教授者
涅槃喜樂處    比丘斷結縛

時彼天子復說偈言:

久見婆羅門    逮得般涅槃
一切怖已過    永超世恩愛


時彼天子聞佛所說,歡喜隨喜,稽首佛足,即沒不現。


View TEI-XML Source

Dutiyasuttaṃ

From the VRI Chaṭṭa Saṅgāyana edition. PTS: SN, I, 038. This is part of the text-cluster of BZA (T.100) sutra 241.

“Kiṃsu dutiyā [var] purisassa hoti, kiṃsu cenaṃ pasāsati;
kissa cābhirato macco, sabbadukkhā pamuccatī”ti.
“Saddhā dutiyā purisassa hoti, paññā cenaṃ pasāsati;
nibbānābhirato macco, sabbadukkhā pamuccatī”ti.

View TEI-XML Source

This file is part of the Bieyi za ahan (T.100) project at the Dharma Drum Buddhist College.
TEI-XML   Source files coded with TEI.